Projekt - Naše vlast - Moravský kras, Brno - foto zde:

27. 9. 2019 - Na páteční dopoledne jsme se všichni již dlouho těšili. Nejen, že nás opět navštívili herci Divadélka z Hradce Králové, s nimiž se vždy moc nasmějeme (divadlo - foto zde) , ale po pohádce o hastrmanovi jsme se chystali pouštět draky. Sluníčko se ale schovalo. Snad se zlobilo nebo jen neudrželo otěže rozdováděných dešťových mraků a začalo pršet. Co naplat. Po svačině jsme tedy vyrazili do tělocvičny, abychom si alespoň trochu zaskotačili a zasoutěžili. A světe, div se! Po návratu už se opět sluníčko usmívalo od ucha k uchu a s větříkem nás lákali ven. Tak jsme popadli své draky a vyběhli před školu. Běhali jsme co nejrychleji a nabízeli větru naše "létací miláčky". A že lítali! Někteří dokonce nakoukli do věže kostela! Čas vyhrazený létání uplynul jako voda, a tak se někteří domluvili na odpolední pokračování (doma či v družině) a rozloučili jsme se. Ale žádný smutek - v neděli je přece ještě pouť! Drakiáda - foto zde:

V pátek 20. září, den před oficiálním zahájením Dnů NATO, jeli žáci 6. - 9. ročníku do Mošnova. Areál letiště si tak coby "VIP návštěvníci" měli možnost poměrně v klidu prohlédnout. U vstupu se nás ujal jeden z vojáků, který se po dvě hodiny stal naším průvodcem. V rámci pestrého programu si chlapci i děvčata mohli prohlédnout nejrůznější typy vojenských vozidel, vojenskou výzbroj a výstroj, protichemický oblek i střelecký trenažer. Vojáci měli nachystanou překážkovou dráhu, a tak si několik dobrovolníků vyzkoušelo, jak je na tom se svou fyzičkou. Se zájmem jsme zhlédli vystoupení příslušníků Vězeňské služby, kteří v ukázce předvedli ochranu kolony převážející vězně, kterou napadla skupina pachatelů. Určitě nezapomenutelný byl nácvik společného vystoupení Martina Šonky na akrobatickém speciálu a pilota gripenu Iva Kardoše i představení finské akrobatické skupiny Midnight Hawks. I když jsme "velká letadla" neviděli, vůbec to nevadilo. Program, kterého jsme se zúčastnili, určitě stál za to. Foto zde:

Ve středu 11. září v 15,30 hod proběhnou informativní třídní schůzky. Rodičům budou kromě jiného předány i podklady k registraci do elektronické žákovské knížky. Pokud si údaje nebudou moci převzít, mohou tak učinit ve čtvrtek 12. září v dopoledních hodinách v budově školy.

Slavnostní zahájení školního roku - foto zde:

Slavnostní otevření nové třídy mateřské školy - foto zde: Pokud byste chtěli vědět, jak třída mateřské školy vznikala, podívejte se zde:

Vážení rodiče, od září 2019, jak jsme Vás již informovali v červnovém obecním zpravodaji, rozšiřujeme informační systém školy i o elektronickou žákovskou knížku, kde budete mít možnost sledovat průběžně výsledky vzdělávání . Pro vstup do aplikace je potřeba se zaregistrovat. Potřebné údaje vám budou předány na informativních třídních schůzkách ve středu 11. září 2019. Budete rovněž informováni i o "váhách" známek. (Váha známky vyjadřuje její důležitost v klasifikaci Vážený průměr známek pak zohledňuje při klasifikaci váhu jednotlivých známek.) Pokud se chcete již nyní s aplikací informativně seznámit, můžete v tomto videoprůvodci. Všichni žáci budou mít i nadále papírovou obdobu "Žákovské knížky", kde se budou zapisovat omluvenky i jiná sdělení, která bude primárně sloužit ke komunikaci s rodiči.
Čtěte: Pravidla pro používání elektronické žákovské knížky
Čtěte: Pravidla pro hodnocení žáků - dodatek č.1 (užití EŽK, váha známek)

Školní rok 2019/2020 bude slavnostně zahájen v pondělí 2. září v 7,30 hod. Žáci ve škole budou 2 vyučovací hodiny (tj. do 9,10 hod). Měli by si přinést přezůvky a psací potřeby. Pravidelný provoz školní družiny (i ranní provoz od 6,30 hod) bude od úterý 3. září 2019 (odpolední provoz do 15,30).

Rozvrh hodin najdete zde:
V úterý 3. září budou žáci 1. stupně 4 vyučovací hodiny (do 11,10 hod), žáci 2. stupně 5 vyučovacích hodin (do 12,05 hod). Výuka podle rozvrhu začne od středy 4. září 2019.

Školní stravování je i letos zajištěno v restauraci Sněženka. Každý strávník musí odevzdat vyplněnou přihlášku vedoucí stravování paní Olejákové (ta vám taky dá přihlášku) . Přihlásit dítě i zaplatit stravné můžete paní Olejákové v restauraci Sněženka od čtvrtku 29. srpna v době od 8 do 13 hodin. Cena stravného zůstává nezměněna.

Od pondělí 9. září budou žáci 2. a 3. třídy a přihlášení žáci z 1. stupně jezdit na plavecký výcvik. Bližší informace budou sděleny na začátku školního roku.

Sešity a pomůcky pro školní rok 2019/2020

1. stupeň - sešity a pomůcky pro školní rok 2019/2020
6. třída - sešity a pomůcky pro školní rok 2019/2020
7. třída - sešity a pomůcky pro školní rok 2019/2020
8. třída - sešity a pomůcky pro školní rok 2019/2020
9. třída - sešity a pomůcky pro školní rok 2019/2020

Slavnostní ukončení školního roku - foto zde: