Základní škola a Mateřská škola Sedlnice
ZŠ a MŠ
Sedlnice

Zápis do MŠ

19. května 2023

Výsledky zápisu k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2023/2024:

Seznam přijatých uchazečů k předškolnímu vzdělávání pro rok 2023/2024 (259.13 kB)

Podrobné výsledky zápisu k předškolnímu vzdělávání pro rok 2023/2024 (549.73 kB)

K naplnění kapacity mateřské školy bylo možné přijmout 20 uchazečů (19 dětí odchází do základní školy, 1 dítě z MŠ odchází). Výsledné pořadí bylo sestaveno podle získaných bodů od nejvyššího k nejnižšímu. V případě rovnosti bodů byl zohledněn věk dítěte (zvýhodněny byly starší děti).

Byli přijati uchazeči, kteří se podrobili stanoveným pravidelným očkováním (v případě dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, nebylo nutné toto doložit), dosáhli alespoň 20 bodů a umístili se do 20. místa včetně. Byli to zájemci narození do 14. 5. 2020 s místem trvalého pobytu v Sedlnicích se zájmem o celodenní docházku od 1. září 2023.

Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno všem uchazečům poštou. 

Proti rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává u ředitelky školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Sedlnice (adresa: Základní škola a Mateřská škola Sedlnice, Sedlnice 253, 742 56 Sedlnice), a rozhoduje o něm Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor školství, mládeže a sportu, 28. října 117, 702 18 Ostrava.

 

 

11. května 2023:  Informace k zápisu do mateřské školy na školní rok 2023/2024, který probíhal v úterý 2. května 2023:

Bylo podáno 37 žádostí o předškolní vzdělávání. Do základní školy odchází z mateřské školy 19 dětí.

Z 37 podaných žádostí se jednalo o 35 dětí s trvalým bydlištěm v obci Sedlnice. Z dětí s trvalým bydlištěm v Sedlnicích byli 2 předškoláci, 2 čtyřleté děti (tj. děti narozené od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019 – před začátkem školního roku dosáhnou čtyř let) a 23 dětí tříletých (tj. děti narozené od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020 – před začátkem školního roku dosáhnou tří let).

Ze zbývajícího počtu se jedná o 8 dvouletých dětí (tj. dětí, které do 31. 8. 2022 dosáhnou 2 let).

Protože počet žádostí podaných zákonnými zástupci překročil stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí v mateřské škole, bude postupováno v souladu se směrnicí Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole pro školní rok 2023/2024.

Předběžně se dá předpokládat, že budou přijaty všichni předškoláci s trvalým bydlištěm v Sedlnicích, všechny "čtyřleté" děti s trvalým bydlištěm v Sedlnicích, z tříletých dětí s trvalým bydlištěm v obci všechny ty, které již mají v mateřské škole sourozence a ten bude v naší školce i v příštím školním roce. Zbývajících 10 míst bude obsazeno "tříletými dětmi" s trvalým bydlištěm v obci, které budou seřazeny dle věku od nejstaršího k nejmladšímu. 

Závazný přehled přijatých a nepřijatých dětí bude zveřejněn v pátek 19. května 2023. 

 

 

Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne v úterý 2. května 2023. 

Sběr žádostí proběhne v budově základní školy v době od 10 do 12 hodin a od 14 do 16 hodin.

Plakát 

K zápisu žadatel přinese vyplněnou žádost o přijetí, doklad o stanoveném pravidelném očkování dítete a odolnosti proti nákaze (nemusí u dětí plnících povinné předškolní vzdělávání), rodný list dítěte, občanský průkaz žadatele (pro ověření údajů).  

Žádost o přijetí do MŠ (566.52 kB)

Doložení řádného očkování dítěte

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. Toto potvrzení by nemělo být starší 3 měsíců. Potřebný tiskopis najdete zde: 

Vyjádření lékaře (185.9 kB)

nebo

Potvrzení o očkování od lékaře (497.75 kB)

Pokud zápis vyřizuje v zastoupení jiná osoba než zákonný zástupce dítěte, je nezbytné, aby doložila úředně nebo soudně ověřené své oprávnění dítě v dané věci zastupovat.

 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole pro školní rok 2023/2024 (451.22 kB)

Předpokládáme 19 volných míst.

Případné telefonické dotazy:
556 745 596, 739 667 144 - PaedDr. Blanka Šťastná, ředitelka školy

Kontakt e-mail: skola@zs-sedlnice.cz

Doplnění informací:

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024, které do 31. srpna 2023 dosáhne 5 let věku. Zápis se netýká dětí, které již mateřskou školu navštěvují.

V případech, kdy nemůžete osobně podat žádost, je možné vyplněnou žádost včetně příloh doručit i v den zápisu (tj. 2. května 2023) do datové schránky školy (mjcxkan) nebo zaslat e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (pokud zákonný zástupce pošle žádost prostřednictvím e-mailu bez uznávaného elektronického podpisu, je nutné, aby ji do 5 dnů osobně v MŠ podepsal) na skola@zs-sedlnice.cz .

 

 

 

Ukrajina

  • byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině – prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany,
  • bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou, prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

 

Mateřská škola

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Kontakty

Základní škola a Mateřská škola Sedlnice
adresa:

Sedlnice č.253
742 56 Sedlnice

  • právní forma: příspěvková organizace
  • IČO: 47658088
  • bankovní spojení: 154954122/0300
  • identifikátor zařízení: 600138381
  • e-mail: skola@zs-sedlnice.cz
  • datová schránka: mjcxkan
  • telefon: 556 745 596
  • mobil: 739 667 144

Aktuální počasí

dnes, čtvrtek 8. 6. 2023
skoro jasno 22 °C 12 °C
pátek 9. 6. skoro jasno 23/11 °C
sobota 10. 6. oblačno 21/12 °C
neděle 11. 6. slabý déšť 18/13 °C

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

V červnu deštivo a chladno způsobí rok neúrodný snadno.

Pranostika na akt. den

Medardova kápě, čtyřicet dní kape.