Základní škola a Mateřská škola Sedlnice
ZŠ a MŠ
Sedlnice

Zápis do první třídy

Seznam přijatých dětí k základnímu vzdělávání od školního roku 2021/2022 dle registračních čísel najdete zde:oznameni_prijeti_zs_2021.pdf (257.25 kB)

 

Ředitelství Základní školy a Mateřské školy Sedlnice oznamuje, vzhledem k epidemické situaci bude letos zápis žáků do 1. třídy probíhat bez přítomnosti dětí ve školách.

Termín zápisu je stanoven od 6. dubna do 20. dubna 2021
V tomto období bude škola přijímat:

 

 1. žádosti o přijetí k povinné školní docházce
 2. žádosti o odklad povinné školní docházky

Podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce


Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:

 • osobním podáním do poštovní schránky v zalepené obálce, schránka je u bočního vchodu budovy základní školy /Sedlnice č.p. 253)
 • poštou (rozhodující je datum podání) - na adresu: ZŠ a MŠ Sedlnice, Sedlnice 253, 742 56
 • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce (nestačí "obyčejný" e-mail) na adresu skola@zs-sedlnice.cz
 • do datové schránky školy (mjcxkan)

Žadatel doloží:

 • Žádost o přijetí (566.94 kB)
 • Zápisní lístek (402.74 kB)
 • Prostou kopii rodného listu dítěte
 • Pokud vaše dítě mělo v minulém roce odklad školní docházky a u zápisu jste byli v jiné obci, doložte prosím i rozhodnutí o odkladu školní docházky z minulého roku
 • Pokud mají rodiče dítě ve střídavé péči, zajistí písemné čestné prohlášení druhého z rodičů
 • Pokud máte zájem o školní družinu, vyplníte Přihlášku do školní družiny

Po obdržení dokumentů bude Vaše žádost zaregistrovaná a bude jí přiděleno registrační číslo. Toto vám ředitelka školy sdělí SMS zprávou na Vámi uvedené telefonní číslo. Budete mít tedy zpětnou vazbu, že je vše doručeno a zaregistrováno. Trvalé bydliště žáka ze spádového obvodu (tj. v obci Sedlnice) bude ověřeno na místním obecním úřadu.
 

Podání žádosti o odklad povinné školní docházky


Žádost o odklad povinné školní docházky mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:

 • osobním podáním do poštovní schránky v zalepené obálce, schránka je u bočního vchodu budovy základní školy /Sedlnice č.p. 253)
 • poštou (rozhodující je datum podání) - na adresu: ZŠ a MŠ Sedlnice, Sedlnice 253, 742 56
 • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce (nestačí "obyčejný" e-mail) na adresu skola@zs-sedlnice.cz
 • do datové schránky školy (mjcxkan)

Žadatel doloží:

 • Žádost o odklad (489.12 kB)
 • Doporučující posouzení školského poradenského zařízení
 • Doporučující posouzení odborného lékaře (pediatra) nebo klinického psychologa
 • Pokud mají rodiče dítě ve střídavé péči, zajistí písemné čestné prohlášení druhého z rodičů

Pokud nemáte možnost si formuláře vytisknout, můžete si pro ně do školy dojít do budovy základní školy nebo mateřské školy, , kde vám uvedené tiskopisy vydáme (telefonicky si prosím případně si telefonicky (739 667 144) dohodněte termín jiný.

Kritéria pro přijímání žáků k základnímu vzdělávání: (k nahlédnutí zde (266.34 kB)):

 • Budete-li potřebovat poradit či něco vysvětlit, pište na e-mail: skola@zs-sedlnice.cz nebo volejte: 739 667 144.

PaedDr. Blanka Šťastná, ředitelka školy
 

Vymezení školského obvodu spádové základní školy

Dle § 178, odst. 2 školského zákona - Je-li v obci jedna základní škola, tvoří školský obvod území obce.

Koho se zápis týká?

Zápis se týká všech dětí, které v daném kalendářním roce ke dni 31. srpna dovrší 6 let.

Odklad školní docházky

Odklad školní docházky řeší § 37 Školského zákona (561/2004 Sb.), v němž se praví: "Není-li dítě po dovršení šestého roku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupcě dítěte, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku."

Musíme k zápisu, i když budeme žádat o odklad školní docházky?

Ano, k zápisu se musí dostavit všechny děti, které do konce srpna dovrší 6 let. U zápisu získáte všechny informace a formuláře nutné k podání žádosti o odklad školní docházky.

Desatero pro rodiče

Pro možnost zlepšení vybavenosti dítěte doporučujeme zákonným zástupcům do zahájení školní docházky pracovat s dítětem dle Desatera pro rodiče (materiál vydaný MŠMT) (204.23 kB).

Základní škola

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Kontakty

Základní škola a Mateřská škola Sedlnice
adresa:

Sedlnice č.253
742 56 Sedlnice

 • právní forma: příspěvková organizace
 • IČO: 47658088
 • bankovní spojení: 154954122/0300
 • identifikátor zařízení: 600138381
 • e-mail: skola@zs-sedlnice.cz
 • datová schránka: mjcxkan
 • telefon: 556 745 596
 • mobil: 739 667 144

Aktuální počasí

dnes, středa 19. 1. 2022
jasno 3 °C -2 °C

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Je-li leden nejostřejší, bude roček nejplodnější.

Pranostika na akt. den

Když na Alžbětu sněží, sníh dlouho poleží.