Základní informace o škole

Název zařízení, sídlo, právní forma, IČO

 • Základní škola a Mateřská škola Sedlnice
 • adresa: Sedlnice 253, PSČ: 742 56
 • právní forma: příspěvková organizace
 • IČO: 47658088
 • bankovní spojení: 154954122/0300
 • identifikátor zařízení: 600138381
 • e-mail: skola@zs-sedlnice.cz
 • telefon: 556 745 596
 • mobil: 739 667 144

Zřizovatel školy

 • Obec Sedlnice
 • IČO: 298352
 • adresa: Sedlnice 109, PSČ 742 56

Ředitel školy, statutární zástupce

 • PaedDr.Blanka Šťastná

Součásti školy

 • Základní škola
 • adresa: Sedlnice 253
 • počet dětí k 1.9.2016: 121
 • telefon: 556 745 596
 • Školní družina
 • telefon: 556 712 715
 • počet dětí k 1.9.2016: 30
 • Mateřská škola
 • adresa: Sedlnice 409
 • telefon: 556 745 765
 • počet dětí k 1.9.2016: 45
 • Školní jídelna
 • adresa: Sedlnice 409 ( mateřská škola)
 • telefon: 556 745 765