Slavnostní zakončení školního roku - foto zde:

UPOZORNÉNÍ RODIČŮM - Ve středu 26. 6. a ve čtvrtek 27 .6. je možno v době od 12 do 16,30 hod ve Sněžence u paní Olejákové doplatit obědy, případně dostat peníze za odhlášené obědy.

Příjemným zpestřením dnešního pátečního dopoledne (21. června) bylo setkání se složkami integrovaného záchranného systému. Zábavnou formou jsme si osvěžili své znalosti a dovednosti při plnění úkolů, vyzkoušeli jsme si "hašení" i masáž srdce a ti nejživější probíhali i vodní mlhou. Z některých neposedů byli doslova "vodníci". Na závěr nám svou práci přiblížili příslušníci policie. Někteří se nechali i zatknout, jiní potěžkávali ochranné vesty, ale největší zájem byl o projížďku policejním vozem. Dostalo se na všechny a s plnou parádou - houkání a blikání světel nevyjímaje. Děkujeme všem, kteří tuto akci pro nás připravili :-) Foto zde:

Ve čtvrtek 20. června se 21 žáků 1. - 5. třídy naší školy zúčastnilo Lehkoatletického trojboje, který již tradičně pořádá pro okolní školy ZŠ v Petřvaldě. Tři žáci stanuli na stupních vítězů. 1. místo vybojoval Ondřej Navrátil (1. třída) a 3. místa Nela Hanzelková (3.třída) a Nikol Quardová (4. třída). Společně pak pro naši školu vybojovali pohár za 3. místo mezi zúčastněnými školami. Blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy :-).

Pasování na čtenáře Ve čtvrtek 20. června proběhlo slavnostní ukončení projektu Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka. Cílem tohoto projektu, který vyhlašuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků, je rozvoj čtenářských návyků již od prvního ročníku školní docházky a naši prvňáčci se ho mohli účastnit díky iniciativy paní knihovnice Lenky Šimurdové. V sále KIC Sněženka se děti setkaly s králem, královnou i skřítkem Knihovníčkem. Všem ukázali, jak se naučili číst - přečetli kousek pohádky z knihy Povídání o pejskovi a kočičce. Odměnou za úspěšné absolvování projektu byla pro každého prvňáčka knížka Miroslava Tvrze Kde se nosí krky. - foto zde:

ŠKOLNÍ VÝLET - "Sláva, nazdar výletu, zmokli jsme, už jsme tu!" Tak doslova tohle jsme mohli zpívat při návratu z Teplic nad Bečvou. Cestou z lázeňské kolonády nás totiž " přepadl" liják, takže jsme se ukryli na místním nádraží. Celí promočení jsme už k Hranické propasti nepokračovali. Tak snad někdy příště…
Ale začněme pěkně od začátku. Ve středu 19. 6. ráno pro nás přijely dva nádherné autobusy. Do jednoho nastoupily děti 1. a 2. třídy, druhý byl určen žákům 3., 4. a 5. třídy. A mohli jsme vyrazit! Cesta do Teplic nad Bečvou trvala necelou hodinku. Vystoupili jsme u nádraží a vydali jsme se po břehu řeky Bečvy přes most až na lázeňskou kolonádu. Krátkou stezkou jsme pak vystoupali až ke vchodu do Zbrašovských aragonitových jeskyní. V jeskyních byl příjemný chládek. Mohli jsme obdivovat krápníky i aragonitovou výzdobu stěn, viděli jsme "komín", kterým se spouštěli objevitelé jeskyní. Také jsme se dověděli o existenci plynových jezírek. Plavat se v nich rozhodně nedá a jsou vlastně neviditelná. Číhá v nich však nebezpečí v podobě oxidu uhličitého. Po východu z jeskyní nás rázem pohltilo venkovní horko. Prošli jsme se po kolonádě a poté nás v blízké restauraci čekal chutný oběd. Nezapomněli jsme ani na nákup drobných dárků a také jsme mlsali. U zřídla jsme se osvěžili přírodní léčivou minerálkou a vydali jsme se na cestu k propasti. No a jak to dopadlo, už víte.
I přes nepřízeň počasí jsme si výlet užili a v Sedlnicích už nás opět vítalo sluníčko:-) Foto zde:

Vážení rodiče, oznamujeme vám že hygiena od 18. června 2019 pozastavila provoz kuchyně v prostorách Restaurace Sněženka, která zajišťuje i stravování žáků naší školy. Ve spolupráci se zřizovatelem jsme zajistili možnost náhradního stravování žáků. Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.
Ve čtvrtek budou dětem dovezeny balíčky, které připraví ve školní jídelně v Příboře.
Od pátku 21. června do pátku 28. června bude zajištěno stravování dětí přímo ve školní jídelně v Příboře (žáci budou převáženi autobusem).
Žáci dostanou písemnou informaci pro rodiče a obratem prosím sdělte, zda o uvedený způsob stravování máte zájem. Protože polovina stravujících nemá ještě uhrazené obědy, žádáme vás, abyste tak učinili co nejdříve (pokud ještě nemáte uhrazeno - částku za stravu do 18. června hradíte ve Sněžence, za obědy od 19. června ve škole).
Písemnou informaci pro rodiče najdete (případně ke tažení) zde:

Den dětí ve škole - foto zde:

Ve středu 5. června se od 15 do 16,30 hodin konají informativní třídní schůzky

Ve čtvrtek 30. května se žáci 6. a 7. třídy zúčastnili vzdělávacího programu Strom života, vytvořeného ve spolupráci SmVaK Ostrava a expertů na inovativní formy vzdělávání z ostravského spolku EduLudus, který hravou formou řeší globální problém lidstva - nedostatek vody. Žáci vytvořili tři skupiny - kmeny, které řeší katastrofu ve svém světě a pomocí znalostí ze školní výuky se jí snaží zabránit. Plní nejrůznější úkoly, při kterých využijí optické vlastnosti vody, zkouší vodu filtrovat, sestaví mechanický vodní pohon… Podle toho, jak jim vše jde, dostávají čistou, nebo špinavou vodu a léčí Strom života. Během soutěže ukázali své znalosti, týmovou spolupráci i smysli pro hru a soutěživost a odnesli si celou řadu vědomostí o vodě a jejím významu pro náš život i okolní přírodu. V závěru se museli všichni spojit a dořešit příběh. Učení zážitkem se všem velmi líbilo:-) Foto zde:

Výlet - Ratibořice, Babiččino údalí, Kuks, ZOO Dvůr Králové
Ve středu 23. května žáci 2. stupně brzy ráno odjížděli autobusem na školní výlet. Naším prvním cílem bylo místo, které určitě patří mezi nejznámější u nás - Babiččino údolí. Celému údolí vévodí ratibořický zámek, který nechala v empírovém stylu přestavět vévodkyně Kateřina Vilemína Zaháňská. Prohlédli jsme si společenské i soukromé prostory vybavené stylovým nábytkem a vydali se zámeckým parkem dál.
Naší první zastávkou v údolí byl Ludrův mlýn i vodní mandl. Tady jsme se na chvíli zastavili a dali si něco dobrého k jídlu a pití. U sousoší Babičky s vnoučaty, díla českého sochaře Otty Gutfreunda, jsme se vyfotili a šli směrem ke Starému bělidlu. Tady umístila Božena Němcová své vzpomínky v knize Babička. Stará roubená chaloupka je vybavena lidovým nábytkem a předměty denní potřeby podle jejího vyprávění. Dověděli jsme se ale, že původní Staré bělidlo, kde trávila dětství, dala vévodkyně Zaháňská zbourat při výstavbě skleníku. Za Starým bělidlem je na řece Úpě Viktorčin splav - místo, kde měla hodit šílená Viktorka své dítko do vody a později mu chodila zpívat ukolébavky.
Další naší zastávkou byla návštěva národní kulturní památky - Hospitalu Kuks. Ten založil v 18. století hrabě Špork jako místo, kde mělo být pečováno o přestárlé vysloužilé vojáky. Na terase před hospitálem jsou umístěné sochy Ctností a Neřestí od barokního sochaře Matyáše Brauna. V bylinkové zahrádce, která byla v roce 2015 obnovena, se pěstovaly už dávno léčivky pro potřeby zdejší lékárny.
ZOO ve Dvoře Králové je známá svým safari i velkým množstvím zvířat, které jsou zde chovány. My jsme za chvíli po příjezdu zamířili k zastávce Afrika trucku. Pohodlně jsme seděli a poslouchali pana řidiče, který nás seznámil se všemi zvířaty, které jsme míjeli, a prozradil spoustu zajímavostí z jejich života. Ve Lvím safari, které je jediné svého druhu ve střední a východní Evropě, jsme viděli dvě lvice - jedna dokonce ležela hned vedle cesty. Vyhlídková jízda po Africkém i Lvím safari nám zabrala téměř hodinu. Pak už jsme se sami vydali na pěší prohlídku celého areálu a nezbytný nákup suvenýrů.
Celý výlet se velmi vydařil, dokonce nám přálo i počasí :-) - foto zde:

Cestovatelské malování - Beseda s ilustrátorem Adolfem Dudkem
Cestujete rádi? My, žáci 1. - 3. třídy, jsme se ve středu 22. května vypravili na cestu kolem světa s ilustrátorem dětských knížek panem Adolfem Dudkem. Navštívili jsme Grónsko, Ameriku, Afriku a Čínu. Seznámili jsme se s obyvateli, poznali jsme jejich zvyky, zvířátka. Naučili jsme se spoustu říkanek a hodně jsme se nasmáli. Po letu plném zábavy i poučení jsme šťastně přistáli opět v České republice. Náramně jsme si to užili! Foto zde:

V rámci projektu Mléko do škol, jehož cílem je podpora zdravé výživy a zvýšení spotřeby mléka a mléčných výrobků, dostávají žáci naší základní školy několikrát měsíčně neochucené mléčné výrobky zdarma. V rámci tohoto projektu si pro nás i letos firma Laktea připravila doprovodné opatření – ochutnávkový koš, který byl plný sýrů různých typů, mléka ochucená i neochucená, nejrůznější druhy sýrů a dalších mléčných výrobků Bohušovické mlékárny. Žáci si pochutnali a okusili různé chutě tradičních i netradičních mléčných výrobků. Foto zde:

Výsledky zápisu k přijímání k předškolnímu vzdělávání najdete zde:

Poslední ze série besed k projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka byla zaměřena na procvičení abecedy za pomocí zvířecích kamarádů. Vyjmenovávali jsme zvířata na daná písmena. Dále děti čekalo řízené čtení a na příběhu o špačkovi Kamilovi jsme si s dětmi ukázali, jak důležité čtení je. Kamil totiž na počátku neuměl létat, ale propadl kouzlu čtení. Díky načerpaným informacím z knih ovšem dokázal před hurikánem zachránit celou rozvětvenou rodinu. Nakonec se i on z této radosti létat naučil a mohl s ostatními pokračovat na jih, do teplých krajin. Na závěr vyplňovaly knihovnický pětilístek a mohly se dle libosti začíst do jakékoli knihy. Foto zde:

JARMARK 2019 Jako každý rok začátek května je ve škole ve znamení blížícího se JARMARKU. Však také přípravy na něho probíhají již dlouho předtím!
Ve čtvrtek 9. května si zájemci opět mohli nejdříve nakoupit zeleninovou sadbu, muškáty, voděnky, kaktusy či afrikány nebo posedět ve školní kuchyňce u kávy a zákusku či koláčku. Ve čtyři hodiny pak začala školní akademie.
Protože letos vzpomínáme 660 let od první písemné zmínky o naší obci, i úvodní slovo bylo tomuto výročí věnováno. Vojta, Anička a Zuzka se proměnili v průvodce po sedlnických památkách a o těch nejznámějších řekli i několik zajímavostí. V programu se prvňáčci vypravili do ZOO. V pohybovém ztvárnění písně "Mami, mami, vem mě do ZOO" byli naprosto skvělí. S dětmi ze druhé třídy jsme se ocitli na mravenčí pasece, kde jsme se dověděli, že "i když nejsou velicí ti mravenčí zedníci, mají prima partu sehranou…". Třeťáci - v převlečení za kočky - se nechali inspirovat muzikálem Andrewa Lloyda The Cats (Kočky). Ohromně jim to slušelo a děvčata předvedla dokonce i několik gymnastických prvků. Čtvrťáci a páťáci se svými vtipně ztvárněnými Zpívánkami připomněli mnoho lidových i trampských písniček. Pětka určitě není známka, po které by žáci toužili. Na známou píseň "Ne, pětku ne! Nám zatančili šesťáci. Že se dá za málo peněz udělat hodně muziky, nám s kelímky předvedli žáci sedmé třídy. Cups song zvládli naprosto s přehledem. Osmáci vystoupili ve dvou číslech - nejdříve ve scénce Daně a později s dětským hitem o rodině žraloků Baby Shark. Chytlavá melodie se určitě vryla do paměti těm velkým i nejmenším.
Závěr patřil již tradičně deváťákům. Společně jsme nastoupili do letadla a s leteckou společností navštívili 13 zemí, ve kterých se nám předvedli třeba Andrea Bocelli, Turbo, DJ Bobo, Bon Jovi, Mo-Do, Pavol Habera nebo třeba i legendární skupina Queen. Písnička Má to tak být zazněla na závěr. Deváťáci tak zakončili nejen Jarmark, ale symbolicky se rozloučili i se školou. Není proto divu, že se v některých očích objevily i slzičky dojetí…. Nezbývá než dodat, že letošní Jarmark se opravdu vydařil. Pobavili jsme se a odpoledne si opravdu užili. - foto zde:

V úterý 7. května se žáci 4. a 5 ročníku zúčastnili výuky na dopravním hřišti v Příboře. Výuka začala v učebně příborského kulturního domu, kde si žáci zopakovali teorii - pravidla pro chodce i cyklisty, procvičili se v poznávání dopravních značek. Poté si v napsali test znalostí. Následoval praktický výcvik a zkouška na dopravnímn hřišti. Pro všechny žáky to bylo pěkné zábavně-poučné dopoledne a radost mělo zejména 8 žáků, kteří uspěli a získali průkaz cyklisty. Foto zde:

Informace pro rodiče - zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 6. května 2019 schválilo pro základní školu výjimku z nejnižšího průměrného počtu žáků na třídu a rozhodlo tak i o tom, že v příštím školním roce budou všechny ročníky v samostatných třídách. Na 1. stupni tedy spojené třídy nebudou. Po mnoha letech tak bude v sedlnické základní škole 9 kmenových tříd.

Předběžné informace k výletu žáků 6. - 9. třídy - termín: čtvrtek 23. května - trasa: Ratibořice - Babiččino údolí - ZOO Dvůr Králové. Odjezd brzy ráno autobusem od školy (sraz bude před šestou hodinou ráno - čas bude upřesněn). Zájezd zajišťujeme přes CK Valaška. Každý musí mít s sebou průkazku zdravotní pojišťovny, žáci nad 15 let i občanský průkaz. Nezapomeňte na pohodlnou obuv (čeká nás celodenní chození), přibalte deštník, svačinu a pití (upozorňujeme na zákaz pití energetických nápojů). Pokud vaše dítě pravidelně užívá léky, případně léky na alergii, je nutné je vzít s sebou. Děti mají uhrazenou dopravu i službu průvodce včetně vstupu do zámku v Ratibořicích a ZOO. Předpkládaný návrat okolo 21 hodin. Z důvodu pozdního návratu se začátek vyučování v pátek 24.5. posouvá na 9,30 hod (vyučování končí dle rozvrhu ve 13 hodin).

Ve středu 17. dubna se od 15 do 16,30 hodin konají informativní třídní schůzky

Prvňáčci v knihovně (11.4.2019) . Dnešní návštěva v knihovně přiblížila na příkladu žabích kamarádů Kvaka a Žbluňka spisovatele Arnolda Lobela důležitost kamarádství v životě každého z nás (kniha Kvak a Žbluňk jsou kamarádi). Děti si vyzkoušely pantomimu na téma, co mohou kamarádi spolu dělat, snažily se seskládat obrázky z přečtené kapitoly tak, jak šly za sebou, a v závěru si vyzkoušely napsat dopis i obálku. Jeden dostala i paní knihovnice. Děti na vše reagovaly skvěle. Další setkání, na které se už dnes všichni těší, proběhne v květnu. - foto zde:

V úterý 9. dubna děti ze školní družiny jely do Příbora. V místním muzeu se zúčastnily programu s názvem Velikonoce za starých časů. Komponovaný pořad se věnoval velikonočnímu i jarnímu času. Vyprávění o tradicích a životě nejen dospělých, ale zejména dětí během jarního období v minulosti, bylo doplněno praktickými ukázkami. Krásné počasí pak všichni využili k tomu, aby si prohlédli zahrady piaristického kláštera. Foto zde:

V rámci projektu Ovoce a zelenina do škol jsme využili nabídky doprovodných akcí našeho dodavatele, společnosti Laktea, a objednali si Ochutnávkové koše. Koše jsou pro děti zcela zdarma a obsahují známé i méně známé druhy ovoce a zeleniny rostoucí v našich krajích i exotických zemích. Žákům mladších ročníků ochutnávku připravili učitelé, ti starší si ve školní kuchyňce připravovali ovocné mísy sami. Celou akci jsme pojali nejen jako ochutnávku, ale i jako příležitost jak zajímavou a atraktivní formou zdokonalit a rozšířit vědomosti dětí. Celá akce se žákům líbila což dokazují i fotogalerie. Foto zde:

Ve čtvrtek 4. dubna 2019 proběhl zápis do 1. třídy . 1. září bychom měli ve škole přivítat 15 prvňáčků. Vzhledem k tomu, že od 1. ledna 2020 budou školy financovány ze státního rozpočtu podle nového způsobu financování (a pro "malé" školy bude stanoven i nižší počet žáků ve třídě než dosud), je toto pozitivní zpráva i pro zřizovatele školy. Výsledky zápisu zde: Foto zde:

Ve středu 3. dubna 2019 vyhlašuje ředitelka školy pro žáky základní školy z technických důvodů ŘEDITELSKÉ VOLNO (avizovaná přeložka vodovodu, přerušení dodávky pitné vody v celé obci od 8 do 17 hodin). Mimo provoz bude ze stejného důvodu i školní jídelna ve Sněžence.

Jarní ladění - tvůrčí pracovní dílny pro rodiče s dětmi.V pondělí 25. března jsme již popáté společně přivítali v naší škole jaro. Příznivci kreativního tvoření z řad dětí i rodičů si mohli vyrobit krabičku na jarní poklady ve tvaru ovečky (některé žvýkaly čtyřlístek, jiným zase seděl za ouškem motýl), někteří si odnášeli květy narcisů různých barevných kombinací. Enkaustické obrázky obohacené o jarní razítka si zájemci mohli dotvořit v zajímavá přáníčka k blížícím se velikonočním svátkům. A nechybělo ani zdobení vajec - to tradiční, zastoupené slámovými vzory, i netradiční technikou decoupage. V již oblíbeném pískohraní si pak se svou fantazií mohli vyhrát malí i velcí. Tak co, přidáte se příště i vy? Foto zde:

V pátek 22. března proběhl v sále KIC Sněženka již tradiční dětský maškarní ples. Že je po několik let zárukou příjemně stráveného času, svědčí i hojná účast dětí i jejich dospěláckého doprovodu. Celým programem opět provázel klaun Hopsalín, který již tradičně dokázal aktivizovat nejen děti, ale i ty dospělé. V sále byly k vidění nápadité i originální masky. Hemžilo se to tady nejrůznějšími zvířátky - beruškami, včelkami, pejsky, ale i krásnými princeznami a kovboji. Nechyběly ani filmové postavy - střihoruký Edvard, Shrek, Sněhurka…. . Dorazil dokonce i Popcorn. Pochvalu zasluhují zcela jistě i ti starší, kteří v maskách došli (a to nejen žáci vyšších ročníků ve škole, ale i dospěláci :). Hopsalín tancem rozzářil oči nejen dětem, které vesele napodobovaly jeho taneční kreace, ale do víru tance zatáhl i rodiče a prarodiče, kteří často zjistili, že "udržet krok" s Hopaslínem není vůbec jednoduché. Děti se s elánem zapojovaly i do nejrůznějších soutěží. Čekala pak na ně odměna v podobě sladkostí či zvířátek z nafukovacích balónků. V krátkém vystoupení se v ukázce standartních i latinskoamerických tanců představil dětský taneční pár z Tanečního klubu Trend v Ostravě. Na plese nechyběla ani tradiční tombola. Výherci si opět měli možnost sami vybrat z nabízených cen, a tak jsme opět byli svědky toho, že dětem nezáleží na hodnotě ceny, ale na radosti, která jim výhra přinese. A tak "zvítězilo" autíčko Hron či plyšová panda nad mobilním telefonem či laserovou tiskárnou:-) Ti nejvytrvalejší si pak mohli ještě s Hopsalínem zatančit na večerní diskotéce. Fotky z vydařené akce najdete zde:

SETKÁNÍ SE SPISOVATELKOU (14. 3. 2019) - Že spisovatel či spisovatelka píší knihy a ilustrátoři je ilustrují, to všichni dobře víme. Ale slyšeli jste už slovíčka KOREKTOR, GRAFIK či NAKLADATEL? Ti všichni se podílí na vzniku nové knížky. Ale než se taková knížka "narodí", trvá to i měsíce. O tom všem si s námi, žáky druhé a třetí třídy, povídala paní spisovatelka Zuzana Pospíšilová. Některé ze svých knížek nám i představila. Společně jsme také hádali slova nebo hráli na ozvěnu. Paní spisovatelka napsala i knížky na procvičování učiva či plné křížovek a hádanek - ty si ale musíme koupit v knihkupectví, protože v knihovně najdeme jen knihy ke čtení. Foto zde:

Společnost dm drogerie markt s.r.o. v roce 2019 přichází již s devátým ročníkem úspěšného programu Veselé zoubky. Projekt je zaměřen na děti 1. tříd základních škol. Jak jeho název napovídá, jeho tématem je správná péče o zuby a prevence vzniku zubního kazu. Ve dvou vyučovacích hodinách prvouky se žáci obeznámili velice zábavnou formou, jak o své zoubky mají co nejlépe pečovat. Každý dostal i taštičku, ve které našli zubní kartáček, zubní pastu, "časoměřič" na čistění zubů a další materiály. Foto zde:

Ve středu 6. března se v Příboře uskutečnilo okrskové kolo soutěže v recitaci. Naši školu reprezentovalo sedm žáků. BLAHOPŘEJEME k druhému místu Lucce Orságové (v kategorii žáků 4. a 5. třídy) a Vojtovi Rohelovi (v kategorii žáků 6. a 7. třídy). Třetí místo získal Tadeáš Kopřiva (v kategorii žáků 2. a 3. třídy. Blahopřejeme jim a děkujeme za reprezentaci školy. Lucka a Vojta budou naši školu reprezentovat v okresním kole recitační soutěže. Přejeme jim v Novém Jičíně hodně úspěchů.

V týdnu od 11. do 14. února proběhly pro žáky 4. - 9. třídy preventivní a intervenční programy metodika prevence Pedagogicko psychologické poradny (4. třída - 11.2. - Bezpečné chování na internetu; 5. třída - Pravda a omyly o kouření a o drogách; 12.2. - 6. třída - Kyberšikana a jak jí zabránit; 9. třída - Sebeovládání a odkládání povinností; 13.2. - 7. třída - Pravda a omyly o drogách; 8. třída - Komunikace a řešení konfliktů, 14.2. - 6. třída - Zvládání stresu a zátěže, 9. třída - Rozhodování a řešení problémů)

I letos jsme se díky paní knihovnice mohli prvňáčci zapojit do projektu Knížka pro prvňáčka. Projekt probíhá 4 měsíce, vždy po jednom setkání v měsíci, a končí pasováním prvňáčků na čtenáře. Ve čtvrtek 7. února proběhlo úvodní setkání s názvem Pohádkové vyhledávání, které bylo zaměřeno, jak již sám název napovídá, na pohádku. Děti plnily různé úkoly - přiřazovaly symboly a postavy k pohádkám, sestavovaly pohádkové dvojice, skládaly obrázky... Seznamovaly se také s pojmy autor, spisovatel, ilustrátor, pohádka, pohádkové bytosti... Vše se dětem velmi líbilo a už se těší na další setkání. Foto zde:

V pondělí 4. února žáci 3. - 5. třídy jeli do Beskydského divadla v Novém Jičíně. Zhlédli představení Pipi Dlouhá punčocha, které sehrálo Divadlo Radost Brno.

Informace pro přijímání na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2018/2019 (materiál vydaný MŠMT) - najdete zde:

Ve středu 9. ledna proběhly pro žáky 2. stupně preventivní besedy, které připravilo oddělení tisku a prevence Policie ČR. Žáci 6. a 7. třídy absolvovali besedu s názvem Drogová problematika, žáci 8. a 9. třídy besedu Trestní odpovědnost. Obě besedy byly velmi přínosné.

Ve středu 9. ledna se od 15 do 16 hodin konaly informativní třídní schůzky

Vánoční besídka a loučení s rokem 2018 ve škole - foto zde:

Ve čtvrtek 20. prosince ve školní družině Ježíšek naděloval dárky. - foto zde:

Vánoční ladění - foto zde:
V pondělí 10. prosince se zhruba od patnácti hodin budova základní školy začala zaplňovat těmi, kteří si přišli odpočinout od shonu a vánočních příprav a příjemně strávit čas se svými dětmi. Přivítání žáky 9. třídy a perníčky pro děti čekaly na každého příchozího. Nejen děti, ale i dospělí využili možnosti a přišli si do tvůrčích dílen vyrobit nejednu vánoční dekoraci. Zdobení baněk patřilo mezi dílny náročnější, ale již od samého začátku zde bylo plno. Vybrali jste si barvu baňky a pak už lepidlem a štětcem namalovali ornamenty. Nakonec se dílko zasypalo třpytivou směsí a nechalo zaschnout.
I z tak z tak obyčejného materiálu, jako je papír, se dal vyrobit krásný andělíček. Potřebovali jste ještě polystyrénovou hlavičku, třpytivé vlásky a šikovné ruce. Čekání na výrobky z keramiky se trochu protáhne, protože bude třeba, aby výrobky dobře vyschly a mohli jsme je vypálit. Do začátku Vánoc ale určitě každý bude mít svůj výtvor doma. Nejednoho návštěvníka zaujalo i pískohraní - možnost vytvořit si obrázky z barevných písků. K adventní pohodě přispěl i připravený čaj a káva s ochutnávkou dětmi upečených perníčků.
Součástí akce bylo i vystoupení dětí. Vánoční příběh z Betléma doplněný koledami se jim povedl. Melodie i slova závěrečné Vánoční modlitbičky, kterou děti doplnily hrou na zvonečky, mnohým určitě zůstane dlouho v paměti: "Prosím Vás, mějte se rádi…". K sváteční a kouzelné atmosféře pak určitě přispěla známá koleda Tichá noc, kterou zahráli Jana a Martin Janošíkovi, a jejíž tóny se linuly v ztemnělé chodbě školy při svitu téměř dvou set svíček. Koledy a vánoční písně pak ještě zazpívali a zahráli i žáci MIS Music Kopřivnice.
Celá akce se velmi povedla. Bylo pěkné vidět, že i v době předvánočního shonu si mnozí rodiče našli na své děti čas, přišli s nimi na chvíli pobýt a podpořit je v jejich tvoření.

Co nás čeká v prosinci:
Rozsvícení vánočního stromu (kulturní vystoupení žáků) - neděle 2. prosince 2018
Školní družina - vánoční program v novojičínském muzeu - čtvrtek 6. prosince 2018
Mikuláš ve škole - pátek 7. prosince 2018
Mikulášský turnaj v kopané smíšených družstev - pátek 7. prosince 2018
Vánoční ladění - pondělí 10. prosince 2018 - viz plakát
Vánoční školní besídka a loučení s rokem 2018 ve škole (DJ Paul Doctor a soutěže) - pátek 21. prosince 2018

V pátek 7. prosince zavítal do školy Mikuláš se svou družinou. Hodné děti pochválil, na zlobivce se přišli podívat čerti, ale s sebou neodnesli nikoho... Andělé odměnili děti sladkou odměnou.
Již tradičně proběhl i Mikulášský turnaj v malé kopané smíšených družstev. Foto zde:

Školní družina v muzeu v Novém Jičíně - foto zde:

Rozsvícení vánočního stromu - foto zde:

Svátek svatého Martina bývával jedním z nejoblíbenějších svátků roku. Děti i hospodáři čekali na první sníh, hospodyně pekly martinskou husu a martinské rohlíky. Lidovou pranostiku o Martinovi, který přijíždí na bílém koni, zná jistě téměř každý. Letos k nám do Sedlnic přijel svatý Martin v neděli 11. listopadu - alespoň symbolicky. Sluníčko svítilo a venku to spíše vypado na jaro. . V sále KIC Sněženka pak již tradičně vystoupily děti í z mateřské i základní školy. Foto zde:

Co nás čeká v listopadu:
Národní testování 9. tříd (Testy SCIO) - obecné studijní předpoklady, český jazyk, matematika
Příjezd sv. Martina (kulturní vystoupení žáků) - neděle 11. listopadu 2018
Konzultace o prospěchu a chování (třídní schůzky) - středa 14. listopadu 2018 (15 - 16 hodin)
Výběrové zjišťování výsledků vzdělávání ČŠI - přírodovědná graotnost (8. třída)
Den otevřených dveří (možnost pro rodiče zúčastnit se dopoledne výuky) - úterý 20. listopadu
Vystoupení Divadélka z Hradce Králové (pátek 23. listopadu)

Tradiční podzimní dlabání dýní ve škole. Víte, že Halloween je jen jiným pojetím našeho tradičního svátku, Dušiček? Halloween i Dušičky jsou vzpomínkou na naše milé zesnulé. Zapalování ohňů na počest zesnulých měli ve zvyku nejprve Keltové a po nich i Slované, a to i na našem území. Z velkých ohňů se později stala tradice malých světýlek ve vydlabaném tuřínu, červené řepě, ještě později dokonce v bramborách. Do vydlabané zeleniny se umístila svíce či jiný zdroj světla, např. žhavé uhlíky. Světýlko mělo připomínat duše milovaných zemřelých. Tato lucerna se pak umístila do okna nebo před stavení a měla odhánět zlé síly a duchy. Dlabání dýní - foto zde:

VZNIK ČSR - 28. října si celá naše země připomíná sté výročí vzniku Československa. Ani v naší škole nezůstáváme stranou. Výsledky práce jednotlivých tříd zdobí stěny chodeb, ale i učebny.
Tak třeby my, třeťáci, si teď v hodinách hodně povídáme a čteme o panu Tomáši G. Masarykovi a v projektu "Po stopách T. G. M." jsme se v různých aktivitách tomuto tématu věnovali napříč všemi předměty. V českém jazyce jsme kromě čtení a povídání také vyhledávali slovesa a tvořili věty, poslouchali jsme pověsti, ke kterým jsme pak ve výtvarné výchově nakreslili obrázky. V hudební výchově jsme se naučili zpívat zamilovanou píseň našeho prvního prezidenta Ach synku, synku a také jsme se doprovodili na nástroje Orffova instrumentáře. V pracovních činnostech jsme ztvárnili pomocí muchláže nejen vlajku, ale i mapky naší země. Už teď víme, že naše zemička nebyla vždy tak maličká. V matematice jsme srovnávali na číselné ose významné události z dějin našeho státu ,v prvouce jsme všechny naše znalosti o republice zúročili vyplněním pracovních listů. Foto zde ze školního projektu zde:

VÝTVARNÝ KROUŽEK - Několik počátečních setkání výtvarného kroužku jsme věnovali módě. Nejprve jsme se inspirovali krásným podzimem a vytvořili jsme originální klobouky, k jejichž zdobení jsme využili i krásně vybarvené přírodniny. Poté jsme se pustili do malování triček. Letos jsme zvolili kombinaci barev a linií. Dopadlo to skvěle! Teď už jen obléknout tričko, popadnout klobouk a hurá na přehlídkové molo. Nechte se inspirovat také! Foto zde:

Ve čtvrtek 18. října se žáci 6. - 9. třídy zúčastnili vzdělávací exkurze. Naše kroky vedly do Frýdku-Místku. Průvodce nás během lekce Život a opravy frýdeckého zámku seznámil s jeho téměř 700 let dlouhým vývojem i s tím, jak se na tomto sídle žilo. Vyfotili jsme se na vnitřním nádvoří, kterému dodávaly půvab renesanční arkády, obuli papuče a vydali se na prohlídku zámku. Zcela jistě nás překvapil nejen největší sál - Rytířský , ve kterém jsme viděli 35 erbů slezské šlechty, ale i další dobově zařízené místnosti.
Exkurzi ve firmě MARLENKA international, s.r.o. jsme zahájili v návštěvnickém centru, kde nám byla prezentována historie firmy poutavým výkladem i projekcí fdokumentárního filmu. Následovala asi nejočekávanější část exkurze - ochutnávka výrobků firmy Marlenka. V další části exkurze jsme viděli jednotlivé části výrobního procesu - od pečení, výroku kuliček až po práci robota "Fanouše". Na závěr exkurze jsme se vrátili do návštěvnického centra, kde většina z nás využila nabídky nákupu firemních sladkých produktů. Všichni žáci obdrželi jako bonus Snack Marlenka. Foto zde:

Ve středu 17. října žáci 4. a 5. třídy jeli na dopravní hřiště do Příbora, kde se pod vedením dopravního policisty připravovali na získání průkazu cyklisty. Zopakovali si základní dopravní značky, dopravní předpisy i vybavení jízdního kola. To vše si pak procvičili při jízdě na kole na dopravním hřišti. Z dopravního hřiště si žáci odnesli mnoho nových poznatků, dovednpostí a zážitků. Věříme, že je využijí i v silničním provozu. Foto zde: )

Součástí výuky tělesné výchovy je pro žáky 2. a 3. třídy plavecký výcvik. Děti absolvují deset dvouhodinových lekcí, které vedou zkušení lektoři plavecké školy Laguna v Novém Jičíně. Výuka je pro žáky 2. a 3. třídy hrazena ze státního rozpočtu a díky dotace z rozvojovému programu MŠMT Podpora plavání nehradí ani náklady na dopravu. Zájemci z žad žáků ostatních tříd 1. stupně absolvují zdokonalovací kurz, který si však již hradí sami. Letošní plavecký výcvik začal v pondělí 17. září. Poslední lekce proběhne 26. listopadu. Foto zde:

Drakiáda 2018 - Ve čtvrtek 27. září jsme se jako již každoročně vypravili na hřiště pouštět draky. Tento rok se jich sešlo opravdu hodně hýřili barvami i rozličnými tvary. Sluníčko bylo sice schované za mraky, ale větřík hezky foukal. NA nás i na draky se přišly podívat i děti ze školky. Všichni jsme si užili krásné dopoledne. Na závěr byly pro děti připraveny soutěže, a tak i ti, kterým se drak "zašmodrchal" a odmítl pokračovat v létání, nemuseli být ani trochu smutní :-) Foto zde:

Ve středu 12. září se od 15,30 hod konaly informativní třídní schůzky

V pondělí 3. září jsme slavnostně zahájili školní rok. Přivítali jsme i 18 nových prvňáčků, s kterými přišli rodiče nebo jejich blízcí, kteří se účastnili prvního školního dne svých dětí. Na slavnostním shromáždění ve vestibulu po krátkém projevu starosty obce i ředitelky školy prvňáčky čekalo slavnostní šerpování. Všem žákům i rodičům přejeme pohodový a úspěšný školní rok. Foto zde:

Školní rok 2018/2019 bude slavnostně zahájen v pondělí 3. září v 7,30 hod. Žáci ve škole budou do 9 hodin. Měli by si přinést přezůvky a psací potřeby. Pravidelný provoz školní družiny (i ranní provoz od 6,30 hod) bude od úterý 4. září 2018 (odpolední provoz do 15,30).

Informace z jídelny ze Sněženky - přihláška ke stažení - zde:
Přihlášky odevzdávejte ve školní jídelně v restauraci Sněženka. Stravování začne od úterý 4. září 2018.

Rozvrh hodin 2018/2019:

Sešity a pomůcky pro školní rok 2018/2019

1. stupeň - sešity a pomůcky pro školní rok 2018/2019
6. třída - sešity a pomůcky pro školní rok 2018/2019
7. třída - sešity a pomůcky pro školní rok 2018/2019
8. třída - sešity a pomůcky pro školní rok 2018/2019
9. třída - sešity a pomůcky pro školní rok 2018/2019

Slavnostní ukončení školního roku - foto zde: