, ZS Sedlnice

Slavnostní ukončení školního roku - foto zde:

Ve středu 27. června proběhl ve škole Den bezpečnosti s hasiči. Díky sedlnickým dobrovolným hasičům žáci základní školy i děti z mateřské školy strávili na hřišti dopoledne věnované požární bezpečnosti. Na devíti stanovištích si mohli vyzkoušet svůj postřeh, ověřit si informace využitelné při předcházení požárů, jak se chovat při bouřce... Dověděli se více o první pomoci a resuscitaci a sami si i masáž srdce mohli na resuscitační figuríně vyzkoušet. Mezi atraktivní disciplinu určitě patřila "práce s vodním proudem" (stříkání vodou z hadice na cíl). Fyzicky náročnější bylo roztažení a smotání hadic, tahání figuríny a bouchání kladivem. Na děti za splnění úkolů čekaly sladké odměny. Akce se určitě všem líbila. Byla i hodně poučná - vždyť každý, kdo má znalosti o chování v případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události, může přispět k záchraně života, zdraví nebo snížení materiálních škod. Foto zde:

Ve čtvrtek 21. 6. žáci z 1. - 5. třídy navštívili lanové centrum Tarzánie v Trojanovicích. Mohli jsme si vybrat z několika tras. Pro ty nejmenší byla vhodná červená dětská trasa. Větší si vybrali trasu JUNIOR, na které již museli osvědčit odvahu a zdolávání překážek s větší obtížností. Některé odvážné děti, které měřily nad 140 cm, se vydaly na žlutou nebo zelenou trasu, které jsou opravdu pro zdatné sportovce. Klády, žebříky, sítě i zhupy jsou ve výšce 4 - 8 metrů, v některých částech se sjíždí na kladce. Vše bylo bezpečné, protože jsme všichni byli jištěni karabinami. Velmi jsme si to užili a jistě se sem ještě někdy vypravíme. Foto zde:

V úterý 19. června žáci 1. stupně byli na výletě v Rožnově pod Radhoštěm. Nejprve jsme jeli na Ranč Bučiska. Tam se nás ujali animátoři, kteří nás rozdělili do skupin. A soutěže mohly začít! Na stanovištích jsme jezdili na koních, stříleli z kuše a luku na terč, skákali v pytlích, lovili rybičky nebo chodili na chůdách. Po přestávce, kterou mnozí z nás strávili nakoupením suvenýrů, děti z 1. - 3. třídy čekala cesta pohádkovým lesem. Měli vysvobodit princeznu, poznávali stromy a zvířata, setkali se s loupežníkem… Za splněné úkoly získali poklad.
I druhá skupina, žáci 4. a 5. třídy, při výstupu na hrad Hradisko plnili úkoly, aby získali poklad. Po návratu na ranč si všichni pochutnali na výborném obědě.
Odpoledne jsme se přesunuli do Valašského muzea, kde jsme se seznámili s životem našich předků. Navštívili jsme dům starosty, školu, mlýn i nově postavenou Jurkovičovu rozhlednu. Tam jsme si mohli koupit i pamětní mince. Všude na nás čekali průvodci, kteří nám o životě lidí vyprávěli. Okolo čtvrté hodiny odpoledne jsme se plni dojmů z krásně prožitého dne vrátili domů. Foto zde:

Ve čtvrtek 14. června 2018 navštívila školní družina na pozvání společnosti AGROSUMAK a.s. sportovní areál obce Libhošť. Nejdříve navštívili koutek, kde byla domácí zvířata. Děti se na ně mohly dívat nejen z dálky, ale taky si na ně sáhnout. Poté si mohly prohlédnout zemědělské stroje. Pro děti byla připravena i přednáška o tom, jak se zpracovávají zemědělské plodiny a krmivo pro zvířata. To vše i s názornými ukázkami na maketách zemědělských strojů. Děti si své znalosti prověřily v soutěžích a za správné odpovědi byly odměněny drobnými dárky této společnosti. Dále následovala ochutnávka mléčných výrobků a jiné atrakce. Na závěr děti navštívily mléčnou farmu, kde se seznámily s chovem a dojením krav. Akce se všem velmi líbila. Děti si odnesly mnoho zážitků a rády by si vše ještě zopakovaly:-) Foto zde:

Ve čtvrtek 14. června proběhlo slavnostní ukončení projektu Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka. Cílem tohoto projektu, který vyhlašuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků, je rozvoj čtenářských návyků již od prvního ročníku školní docházky a naši prvňáčci se ho mohli účastnit díky iniciativy paní knihovnice Lenky Šimurdové. V sále KIC Sněženka se děti setkaly s králem Otou I., kterého znají ze svých slabikářů, s královnou i skřítkem Knihovníčkem. Z písmenek sestavili abecedu a větu Už jsem čtenář. Potom ukázali, jak se naučili číst - přečetli kousek pohádky z knihy Povídání o pejskovi a kočičce. Odměnou za úspěšné absolvování projektu byla pro každého prvňáčka knížka Evelíny Koubové Bráchova bota. Foto zde:

Ve středu 13. června proběhla beseda pro rodiče i přítele školy s názvem Zdravý životní styl. Beseda se uskutečnila v rámci projektu Šablony - Společné vzdělávání. Lektorkou byla Mgr. Veronika Huvarová, nutriční terapeutka a výživová poradkyně.

Několik hodin v závěru školního roku jsme se s dětmi ve výtvarném kroužku věnovali práci se "slupovacími" barvami. Postupně jsme si vyrobili pomocí vařečky motýla jako zápich a nevadnoucí kytku či motýlka, ke kterým jsme využili drátky a perličky.
Mezi dětmi preferované techniky patří stále enkaustika - malování voskových obrázků pomocí enkaustické žehličky a pera. Práci děti rády kombinují i s enkaustickými razítky. Foto zde:

V rámci projektu "Ovoce a zelenina do škol" jsme využili nabídky doprovodných akcí našeho dodavatele, společnosti Laktea, a objednali si "Ochutnávkové koše". Žáci 1. - 9. třídy tak mohli ochutnat známé i méně známé druhy ovoce a zeleniny rostoucí v našich krajích i v exotických zemích. Děkujeme za nabídku a tešíme se na další spolupráci. Foto zde:

Ve středu 6. června od 15 do 16 hodin proběhnou třídní schůzky.

Den dětí jsme oslavili ve škole v pátek 1. června. Tentokrát v zámeckém parku na děti čekaly soutěže, které tradičně připravili žáci 2. stupně, a diskotéka s DJ PAul Doctorem. Foto zde:

Ve středu 30. května se fotíme :-)

Výuka na dopravním hřišti V pátek 25. května čtvrťáci a páťáci byli opět v Příboře na dopravním hřišti. Abychom byli správnými cyklisty, musíme znát dopravní předpisy i ovládat jízdu na kole. Zda tomu tak je, se ukázalo v testech i v jízdě na dopravním hřišti. 7 žáků odcházelo s průkazem cyklisty. foto zde:

Už jsem čtenář Prvňáčci v rámci projektu "Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka" potřetí navštívili knihovnu. Tentokrát si pro ně paní knihovnice připravila povídání na téma „Zvířátková abeceda“. Děti plnily řadu úkolů spojených s písmeny a zvířaty. Naučily se vyjmenovávat rozličná zvířata počínající na konkrétní písmenko, soutěžily.... V závěru si prohlížely knihy dle vlastního výběru. Už se těšíme na slavnostní pasování, které proběhne 14. června.- foto zde:

Mléko do škol - ochutnávkový košV rámci doprovodného opatření od firmy LAKTEA, o.p.s. proběhla v naší škole ochutnávková akce mléčných výrobků. - foto zde:

Výlet do Prahy Ve čtvrtek 24. května se žáci 2. stupně vydali na výlet do Prahy.
Ze Studénky jsme vlakem vyjeli brzy ráno. V Praze jsme se na hlavním nádraží setkali s průvodkyní a pak už se vypravili metrem a tramvají na Hrad k letohrádku Belveder. Než jsme ale prohlídkou Pražského hradu začali, museli jsme před vstupem do areálu projít bezpečnostní kontrolou. Procházka Královskou zahradou začínala u Letohrádku královny Anny. Prošli jsme kolem Zpívající fontány, Míčovny i bývalé prezidentské vily. Na Hradě jsme vystáli dlouhou frontu před vstupem do katedrály svatého Víta a prohlédli si i nejvýznamnější světskou stavbu Pražského hradu - Starý královský palác. V něm se nachází i Vladislavský sál, místo, kde se kdysi odehrávaly plesy i rytířské turnaje. Dnes v něm probíhá např. volba prezidenta republiky nebo jiná významná zasedání. Ve Zlaté uličce jsme obdivovali malé domky s barevnými fasádami. Na jejím konci jsme navštívili Daliborku - věž, která kdysi sloužila jako vězení. Mohli jsme si prohlédnout hladomornu i mučírnu.
Potom jsme pokračovali zahradou Na Valech a na půlkruhové vyhlídce se společně vyfotili. Z tohoto místa se nám naskytl nezapomenutelný výhled na historické centrum Prahy. Nejen v areálu Hradu nás všechny překvapil počet nevěst a ženichů z Asie, které jsme potkávali. Praha má totiž pro ně pověst romantického města a jezdí si sem pořizovat svatební fotografie.
Nerudovou ulicí jsme se vydali do centra města. Prohlédli jsme si Vrtbovskou zahradu. Z vyhlídky se nám naskytl nádherný pohled na Hrad. V kostele Panny Marie Vítězné jsme se podívali na světoznámou sošku Pražského Jezulátka. Tentokrát měl oblečené šatičky zelené barvy. Na pražské Kampě jsme uviděli Werichův dům a vyfotili se před Lennonovou zdí. V blízkosti Karlova mostu se nachází i nejužší ulička v Praze. Nemá sice jméno, ale slavná určitě je. Na začátku i na konci uličky jsou semafory, protože dva lidé by se určitě nevyhnuli.
Prošli jsme si Karlův most a vydali se na Staroměstské náměstí. Orloj jsme si prohlédnout nemohli, protože se opravuje, zato naši poroznost upoutal plyšový lední medvěd a panda. Nemohli jsme se nevyfotit:-) Po celkem náročné prohlídce mnohé už bolely nohy, ale na Václavském náměstí, kde byl rozchod, všichni ožili. Bylo třeba přece nakoupit suvenýry či navštívit obchody! A pak už nás čekala jen cesta domů.
Výlet se určitě povedl:-) - foto zde:

Informace k výletu žáků 2. stupně do Prahy: Sraz účastníků je ve čtvrtek 24. května v 6,10 hod na vlakovém nádraží ve Studénce. Dopravu do Studénky si zajišťuje každý účastník sám. Předpokládaná trasa v Praze - Valdštejnská zahrada, Belveder, Hrad (Chrám sv. Víta, Vladislavský sál, Zlatá ulička), Vrtbovská zahrada, Kampa, Karlův most, Václavské náměstí. Odjezd z Prahy v 18,24 hod. Předpokládaný příjezd do Studénky je v 21,33 hod. Z důvodu pozdního návratu je začátek vyučování v pátek pro žáky 2. stupně v 9,30 hod. Vyučování končí dle rozvrhu ve 13 hod.

Oznámení - Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2018/2019. Seznam přijatých dětí najdete zde, podrobné výsledky zápisu najdete zde:

JARMARK 2018 Stalo se již tradicí, že na začátku května v sedlnické škole pořádají JARMARK - akci určenou široké veřejnosti, jejíž příprava je pro všechny zúčastněné náročná a dlouhá. Vždyť všichni chtějí, aby se akce povedla a právě na jejich vystoupení se dlouho vzpomínalo. Ten vůbec první se konal před dvaceti pěti lety (v roce 1993). Nabídka výpěstků "školního zahradnictví" je za tu dobu určitě bohatší. Sortiment nabízených přísad je nejen početnější, ale i velmi druhově rozmanitý. Stejně tak se i mezi výrobky dětí objevují novinky. Letos jste si třeba mimo jiné mohli koupit keramické kachle vysypávané barevným sklem. Tradičně si můžete posedět u kávy a koláčků či zákusků.
Úvod školní akademie byl tentokrát věnován letošnímu výročí školy - 360 let od první písemné zmínky o sedlnické škole. Aneta v roli průvodce nás pomyslně provedla budovou školy a její historií a zmínila se o nejvýznamnějších úpravách, kterými škola prošla. A pak už následoval program žáků. Prvňáčci se předvedli v pohádce O neposlušných kůzlátkách. Druháci zatančili country tanec. Kdo by neznal písničku Ššš z muzikálu Rebelové! Na tu tančili třeťáci a jejich vystoupení s barevnými deštníky určitě zaujalo nejen svou barevností. V pohádce O perníkové chaloupce se předvedli žáci 4. a 5. třídy.
Divadelně-rytmickým představením vzbudili pozornost šesťáci. S nacvičením si dali určitě hodně práce, protože všechny pohyby na sebe přesně zapadaly. Vojtův výstup s větou: "Hej, ty, jdi odsud pryč!" je nezapomenutelný. Sedmáci předvedli dvě scénky. Ve scénce "Moucha", ve které vystupuje Jiří Lábus a Oldřich Kaiser, své herecké umění ukázaly Eliška a Adélka. Ve scénce Rychlokurz pro zdravotní sestry původně hraje Jiřina Bohdalová, Karel Šíp a Vojta Kotek. U nás si zahrál Tomáš, Barbora a Kristýna.
Děvčata z osmé třídy ukázaly, jak může být bezstarostný život, když "hluchým patří svět". Zaujalo i vystoupení celé osmé třídy - jejich "tanec kolen" v rytmu polky byl opravdu originální. Velmi hezké bylo i vystoupení Natky, Nikči, Anety a Adélky .Zatančily na song Swish Swish od Katy Perry. Adam a Gabriela z deváté třídy letos společně sehráli scénku Pozdní příchod.
Deváťáci si již tradičně připravili závěrečnou hitparádu, kterou se originálně loučí i se školou. Tentokrát jsme společně zavzpomínali na události, které se staly nejen u nás v České republice, ale i ve světě v jednotlivých letech, které strávili na naší škole. A tak jsme si připomněli třeba Michaela Jacksona, poslední vítězství Josefa Váni na Velké pardubické, 30. výročí skupiny ABBA, královskou svatbu Williama a Kate, povodně v roce 2012, 40. Slavíka Karla Gotta i třeskuté mrazy na Floridě v roce 2018…. Se všemi přítomnými se rozloučili tanečním vystoupením Jsme parta správná z muzikálu Pomáda a písní Vzpomínky zůstanou….
Letošní JARMARK se určitě vydařil a vzpomínky zůstanou :-)
- foto zde:

JARMARK se blíží! Ve čtvrtek 10. května 2018 si od 14 hodin můžete nakoupit muškáty, zeleninovou sadbu (rajčata, papriky), či si posedět ve škole u koláčků či občerstvení. V 16 hodin začne kulturní vystoupení žáků školy. Celé představení bude pro veřejnost sehráno ještě jednou - v pátek 11. května v 9,00 hodin dopoledne. Rádi Vás ve škole přivítáme.

V pondělí 30. dubna 2018 a 7. května 2018 vyhlašuje ředitelka školy pro žáky základní školy ředitelské volno.

Ve čtvrtek 26. dubna k nám opět zavítalo Divadélko z Hradce Králové. Žáci 1. stupně zhlédli představení s názvem Devatero pohádek. Samy děti vylosovaly dvě pohádky, které pak herci zahráli. Nejprve to byl příběh tuláka Františka Krále, který je křivě obviněn z krádeže kufříku s penězi. Jako druhou si žáci vylosovali Loupežnickou pohádku - slavné dobrodružství loupežnického synka Lotranda. Žáci druhého stupně zhlédli představení Fenomén Karel Čapek aneb Od Dášeňky ke zkáze světa. Představení bylo zahájeno úryvkem z komedie Loupežník, v němž myslivec a loupežník soupeřili o lásku slečny Mimi z publika. Následovala dramatizace povídky Básník. Nechyběla ani ukázka z divadelní hry Bílá nemoc. Představení bylo zakončeno scénou z dramatu Adam stvořitel. Jako obvykle se představení velmi líbilo a herci byli odměněni bouřlivým potleskem. Foto zde:

Ve středu 25. dubna se žáci 8. třídy zúčastnili přehlídky s názvem Řemeslo má zlaté dno, která se konala v Kopřivnici. Byla určena především žákům osmých tříd, kteří váhají, jakou střední školu si zvolit, a představily se na ni významé stavební i strojírenské firmy z celého novojičínského okresu.

První kolo jednotných přijímacích zkoušek na střední školy se koná ve čtvrtek 12. dubna, 2. kolo 16. dubna 2018.

Ve středu 18. dubna 2018 budou od 15 do 16 hodin informativní třídní schůzky.

V pátek 6. dubna žáci 8. a 9. třídy navštívili "Protidrogový vlak - Revolution train 2018". Tento netradiční vlak zastavil i na novojičínském nádraží. Jedná se o multimediální vlakovou soupravu, která formou interaktivního a zážitkového vzdělávání přináší nové pojetí primární prevence. Foto zde:

Oznámení - Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání od školního roku 2018/2019 (výsledky zápisu najdete zde):

Zápis do 1. třídy proběhl v naší škole ve středu 4. dubna 2018. Foto zde:

Ve středu 28. března vyvrcholily několikaměsíční přípravy oslav 360. výročí od první písemné zmínky o sedlnické škole. V půl čtvrté proběhlo slavnostní zahájení. Mezi přítomnými byli mimo jiné i bývalí pracovníci školy (oslav se zúčastnilo 27 bývalých zaměstnanců), zastupitelé i radní naší obce i zástupci odboru školství MěÚ Nový Jičín. Po přivítání všech návštěvníků ředitelkou školy Blankou Šťastnou a projevech starosty obce pana Františka Jordánka a místostarosty pana Petra Olejáka následovalo vystoupení žáků.
Poté si již návštěvníci mohli prohlédnout budovu školy, jednotlivé učebny, školní dílny, multifunkční zahradu a setkat se se svými kolegy, učiteli či spolužáky z minulých let. Ve dvou učebnách byly ke zhlédnutí fotografie ze starších let (třídní fotografie od roku 1946), ale i nejnovější fotky z výletů, exkurzí a jiných aktivit školy. Zaujaly i dobové fotografie z dějin naší školy, kroniky školy či výroční zprávy. Mezi "vzácnosti", které jste mohli spatřit, patřil například plakát ze srpna 1945, který zval na slavnostní otevření českých škol, vysvědčení z let 1925/26, 1945/46 a 1947/48. Kdo se chtěl dovědět více o současné škole, mohl zhlédnout videokroniku, kterou natočili žáci sedmé třídy. A pokud jste si již chtěli jen povyprávět či posedět u občerstvení, mohli jste v prostorách školy, které se proměnily v kavárny. K příjemné atmosféře zcela jistě přispěl i DJ Paul DOctor. Zájemci mohli také využít kyvadlové dopravy a prohlédnout si prostory tzv. horní (dnes mateřské) školy.
Kdo měl chuť na trochu výtvarného tvoření, mohl se zúčastnit již tradičního Jarního tvoření - pracovních dílen pro rodiče s dětmi, kde si mohl vyzkoušet vyrobit předměty na sváteční velikonoční stůl. Mimo jiné jste se mohli podívat a vyzkoušet si, jak se zdobí vajíčka madeirou či slámou. Na různých místech školy jsme byli svědky setkání lidí, kteří se ve škole v určité etapě svého života potkávali a měli možnost se znovu setkat i při této oslavě, vyslechli jsme si vzpomínky pamětníků. Každý návštěvník se mohl zapsat na pamětní listy a odnést si brožuru o historii školy, pamětní medaili i balónek s logem školy, případně další upomínkové předměty.
Věříme, že celá akce byla důstojným a slavnostním oslavením výročí školy. Poděkování patří všem, kteří se na oslavách podíleli - sponzorům, "přátelům školy", zaměstnancům školy a žákům, ale i těm, kteří se do školy přišli podívat. Věřte, že největší odměnou pro nás organizátory bylo to, jestli se Vám u nás ve škole líbilo… foto zde:

V pondělí 19. března prvňáčci zúčastnili v místní knihovně besedy s názvem "Do knihovny za pohádkou". Povídali si o pohádkových postavách a seznámili se i s nejznámějšími autory pohádek. Pod vedením paní knihovnice plnili řadu úkolů. Beseda byla druhou z řady k cestě za "knížkou pro prvňáčka". Foto zde:

V pátek 16. března proběhl již tradiční dětský maškarní ples. I přes vysokou nemocnost karneval přilákal velké množství dětí v různorodých maskách. Mezi téměř 100 maskami nechyběly již tradičně princezny, ale přišly i holky z pravěku, Kleopatra, hasiči, Batmani, Supermani, Červená karkulka, Minnie… Hemžilo se to ale i zvířátky. Viděli jsme skotačit zebru, králíky, berušky, dráčky... Karneval v cirkuse již tradičně provázel šašek Hopsalín. Nechyběl tradiční průvod masek, tanec, soutěže. Děti si zatančily i se svými rodiči. A kdo neměl štěstí v tombole, mohl si nechat od Hopsalína vyrobit balónkové zvířátko. Děti se hezky bavily a dospělí strávili se svými dětmi hezké odpoledne. Foto zde:

Z činnosti výtvarného kroužku - foto zde:

V pondělí 12. března děti ze školní družiny jely do muzea v Příboře. Zúčastnily se interaktivního pořadu o tradicích spjatých s příchodem jara a s velikonočními svátky. Foto zde:

Ve středu 7. března se v Příboře uskutečnilo okrskové kolo soutěže v recitaci. Naši školu reprezentovalo šest žáků. BLAHOPŘEJEME k prvnímu místu Lucce Orságové (v kategorii žáků 4. a 5. třídy), k druhému místu Honzovi Hryzlákovi (v kategorii žáků 2. a 3. třídy) a Vojtovi Rohelovi (v kategorii žáků 6. a 7. třídy). Blahopřejeme jim a děkujeme za reprezentaci školy. Lucka a Honzík budou naši školu reprezentovat v okresním kole recitační soutěže. Přejeme jim v Novém Jičíně hodně úspěchů.

13. a 14. února se žáci naší zúčastnili preventivních programů, které nám nabídla Pedagogicko psychologická poradna v Novém Jičíně. Programy vedl PhDr. Pavel Letý, okresní metodik prevence. Žáci 4. a 5. třídy absolvovali program Bezpečné chování na internetu, žáci 6. ročníku Kyberšikana a jak jí zabránit, 8. ročníku Komunikace a řešení problémů a 9. ročníku Sebeovládání a řešení povinností. Všechna tato témata jsou velmi aktuální, a proto je potřebné v rámci prevence s dětmi o nich mluvit.

Od pondělí 12. února (vzhledem k ukončenému plaveckému výcviku) platí původní rozvrh hodin.

V úterý 23. ledna se naši prvňáčci zúčastnili v místní knihovně besedy s názvem "Do knihovny za pohádkou". Povídali si o pohádkových postavách a seznámili se i s nejznámějšími autory pohádek. Pod vedením paní knihovnice plnili řadu úkolů. V závěru dopoledního setkání si vyrobili pohádkové písmenko - H (jako hrad) nebo K (jako král či královna). Beseda byla první z řady k cestě za "knížkou pro prvňáčka". Foto zde:

Ve čtvrtek 25. ledna se žáci všech ročníků zúčastnili programu Tonda Obal. Jedná se o školní vzdělávací program autorizované obalové společnosti EKO-KOM, který zahrnuje řadu zábavně-naučných aktivit. Od jeho vzniku v roce 1997 denně navštěvují lektoři žáky základních škol po celé ČR. Za asistence kreslené postavičky Tondy Obala lektoři školáky zasvěcují do tajů třídění odpadů - děti se dozvědí například co vše je odpad, jak vzniká nebo jak, kam a proč se odpad třídí a co se z něj dále vyrábí. Mohou si prohlédnout i vzorky recyklovaných materiálů. Během jedné vyučovací hodiny se učí kromě základní teorie také třídit odpad v praxi. Jen v minulém roce bylo realizováno 714 výjezdů na ZŠ, kterých se zúčastnilo přes 122 tisíc žáků. Foto zde:

Ve středu 10. ledna 2018 budou od 15 do 16 hodin informativní třídní schůzky.

V pátek 22. prosince jsme se ve škole loučili s rokem 2017. Nejdříve ale proběhla vánoční besídka, na které vystoupili žáci 1. i 2. stupně. Zhlédli jsme příběh z Betléma a slyšeli koledy i vánoční písničky. Potom jsme se přemístli do Sněženky, kde proběhl zábavný program, ve kterém jsme s DJ Paul Doctorem tančili i soutěžili. - foto zde:

V pondělí 18 prosince jely děti ze školní družiny do příborského muzea, kde si v interaktivním programu připomněly lidové zvyky a tradice vztahující se k vánoční době. Foto zde:
Ve čtvrtek 21. prosince pak proběhla tradiční vánoční párty. Pod stromečkem děti našly spousty nových her a hraček, s kterými si budou hrát...

Ve čtvrtek 7. prosince proběhlo ve škole Vánoční ladění. Nejdříve jsme (již tradičně) vypustili balónky Ježíškovi a pak jsme se všichni přemístili do budovy školy. Při vstupu dostali dospělí pro štěstí drobnost z keramiky a děti perníček. Příběh z Betléma, který neodmyslitelně patří k Vánocům, sehrály a doplnily zpěvem koled děti z 1. stupně. V jedné ze tříd mohli návštěvniíci pak zhlédnout vánoční výstavu, na které byly k vidění nejrůznější výrobky dětí. Kdo chtěl, mohl si v tvůrčí dílně vyrobit andílka nebo nějakou drobnost k Vánocům i zakoupit. Že pod stromečkem by neměla chybět kniha, o tom povídala při setkání se zájemci z řad rodičů místní knihovnice, paní Šimurdová. Celou sváteční atmosféru ještě zpěvem či hraním koled podbarvili žáci naší školy navštěvující MisMusic v Kopřivnici. Věříme, že akce všem zpříjemnila období adventu. Fotky najdete zde:

V pondělí 4. prosince zavítal do školy Mikuláš se svou družinou. Hodné děti pochválil, na zlobivce se přišli podívat čerti, ale s sebou neodnesli nikoho... Andělé odměnili děti sladkou odměnou (deváťáci napekli pro každého perníčky :-).
Již tradičně proběhl i Mikulášský turnaj v malé kopané smíšených družstev. Foto zde:

Opět změna telefonního čísla - telefonní číslo do jídelny do Sněženky: 777 600 614

Od pondělí 20. listopadu začíná plavecký výcvik žáků 1. stupně. Na bazén do Nového Jičína budou jezdit do začátku února 2018. V této souvislosti dochází i ke změně rozvrhu hodin. Nový rozvrh najdete zde:

Ve středu 15. listopadu se od 15 do 16 hod konají informativní pohovory o prospěchu a chování.

Příjezd sv.Martina do Sedlnic - v sobotu 11. listopadu odpoledne před KIC Sněženka přivítali Sedlničtí patrona vojáků, jezdců, hus i vinařů - svatého Martina. Ten přijel na bílém koni a společně se svou družinou se zúčastnil i v kulturním sále vystoupení dětí a žáků místní základní i mateřské školy. Podle pořekadla tedy v době, kdy tento světec slaví svůj svátek, se neodvratitelně blíží královna mrazivých večerů a dlouhých nocí - paní Zima. Foto zde:

V úterý 31. října bylo v naší škole opět živo. Od brzkého rána přinášely děti s rodiči do školy dýně různých velikostí a barev - na prvním stupni se chystalo projektové vyučování k Halloweenu. V rámci Dne otevřených dveří, který současně na škole probíhal, nám se závěrečným vykrajováním pomáhali rodiče, kteří se přišli podívat na výuku svých dětí.
A jak to všechno bylo? Po velké přestávce jsme se přesunuli do druhé třídy a společně si zazpívali a zasoutěžili. Družstva chlapců a děvčat zápolila s "halloweenskými" slovíčky. Po vyrovnaném boji všechny děti obdržely lísteček pro vyhodnocení a vyrazily získávat bodíky na tři různá stanoviště se zábavnými úkoly. Po sečtení získaných bodů byli vyhlášeni vítězové jednotlivých tříd a šlo se vykrajovat a zdobit. Práce se nám dařila a moc nás těšila, a co více - všem zůstal stejný počet prstů:-) Ráno nás, již tradičně, naše rozsvícené výtvory budou opět vítat. Foto zde:

Na úterý 31, října připravujeme Den otevřených dveří. Pokud se chcete podívat do hodin na výuku vašich dětí, máte možnost využít této nabídky. Na 1. stupni se v prvních dvou hodinách můžete zúčastnit výuky, v dalších pak projektu Halloween (od čtvrté vyučovací hodiny můžete pomoct svým dětem s dlabáním dýní). Na druhém stupni proběhne výuka dle běžného rozvrhu.

Je důležité snídat? Která zelenina mi chutná? Jím pravidelně ovoce? Jak si připravit zdravou svačinku? Odpovědi na tyto i mnohé další otázky dotávali žáci 1, - 7. třídy v úterý 24. října nebo ve středu 25. října 2017 při projektu Zdravá 5. Společně s lektozou Zdravé pětky si povídali o zdravé výživě. Obrázky potravin se učili různě třídit a v závěru povídání si zkusili zdravou svačinku i připravit. Vlastoručně vyrobený zeleninový špíz či zdravé svačinky nejen dobře vypadaly, ale i chutnaly. Foto zde.

Ve čtvrtek 19. října se žáci 8.a 9. třídy zúčastnili projektového dne s názvem Strojírenství - tradice našich předků aneb společná výuka žáků, který připravila Střední škola technická a zemědělská Nový Jičín a který proběhl na pracovišti praktického vyučování v Šenově u Nového |Jičína. Žáci se rozdělili do čtyř skupin. Pod vedením mistrů odborného výcviku se pak prostřídali ve třídách u zedníků, stolařů, záměčníků a instalatérů. Vyzkoušeli si, jak se míchá sádra a odlévá miska a i staví dřevěný most bez hřebíků či šroubů, u instalatérů si vyzkoušeli, jak se spojují i svařují trubky, u zámečníků si řezání a pilování železa a stolařů si vyřezali prkénko ze dřeva. Celá akce byla nejen zábavná, ale i poučná a líbila se.Foto zde:

V pondělí 16. října ve školní družině proběhla již tradiční drakiáda. Sluníčko nádherně svítilo, bylo teplo, vál mírný větřík - a draci létali :-) Foto zde:

V rámci projektu "Společné vzdělávání" zveme rodiče na přednášku na téma Ohrožení dítěte školním neúspěchem a spolupráce s Pedagogicko psychologickou poradnou, která se uskuteční ve středu 11. října od 15,30 hodin v budově školy. Přednášející Mgr. Jana Sopuchová je speciální pedagožkou v PPP v Novém Jičíně a bude připravena zodpovídat i vaše případné dotazy. Využijte možnosti získat informace od odborníka.

Ve čtvrtek 5. října se žáci 2. stupně vydali na vzdělávací zájezd. Naším cílem tentokrát byla jižní Morava - Lednice a Mikulov.
Zámek v Lednicích patří k nejkrásnějším zámkům Moravy. My jsme si nejdříve prohlédli reprezentační sály v přízemí. Nejvyhledávanější kuriozitou je určitě dubové vřetenové schodiště v knihovně, které je vyrobeno z jediného stromu. Po prohlídce zámku jsme zamířili stezkou k napodobenině romantické zříceniny - k Janovu hradu. Odtud jsme po krátkém odpočinku pluli po Staré Dyji k přístavišti u Minaretu. Romantická plavba lužním lesem byla provázena výkladem kapitána lodě. Od minaretu, 60 metrů vysoké stavby, která sloužila jako rozhledna, jsme šli parkem přes lávky a uměle vytvořené ostrůvky zpět k zámku.
Naší další zastávkou byl Mikulov. Každému, kdo sem přijede, nemohou uniknout tři dominanty - barokní zámek, Svatý kopeček a Kozí hrádek. Většina z nás všechna tato místa navštívila. Nedříve jsme se vydali k zámku a prošli nově zrekonstruovanou zámeckou zahradou. Ti, kteří si troufli, pak vystoupali na Svatý kopeček, na kterém je kaple svatého Šebestiána a zvonice. Poměrně prudký výstup stál určitě za to! Naskytl se nám nádherný výhled na celé město. Mikulov jsme měli jako na dlani :-) Nakonec jsme všichni prošli bývalou židovskou čtvrtí kolem židovského hřbitova (v Mikulově žil i legendární stvořitel Golema - rabím Löw) a vystoupali na Kozí hrádek. I odsud se nám naskytl nádherný výhled na město a okolí. Výlet se vydařil i díky pěknému počasí :-) Foto zde:

Z důvodu nepříznivého počasí se zájezd do Lednice a do Mikulova pro žáky 2. stupně přesouvá na čtvrtek 5. října 2017!! Sraz v 6,20 hod před obecním úřadem, předpokládaný příjezd kolem 19 hodin.

Na pátek 29. září 2017 vyhlašuje ředitelka školy z technických důvodů pro žáky školy ředitelské volno.

V pátek 22. října 2017 k nám opět zavítali herci Divadélka pro školy z Hradce Králové. Na jejich vtipná a poutavá představení doprovázená písničkami se vždy velmi těšíme. Tentokrát si pro ty menší připravili Bajky pana Ezopa aneb Dávná moudra věčně platná, žáci druhého stupně zhlédnou představení s názvem Don Quijote a ti druzí aneb Zlatý věk španělské literatury. Foto zde:

V rámci projektu "Společné vzdělávání" proběhla 13. září ve škole první z odborně tematických setkání pro rodiče žáků. Mgr. M. Vařeková pohovořila na téma "Digitální podpora při výuce cizího jazyka" o rozvoji ústních komunikačních schopností a dovedností v oblasti anglického jazyka. Odkazy: ODKAZ 1, ODKAZ 2, ODKAZ 3. Foto zde:

Ve středu 13. září se od 15,30 hod konají informativní třídní schůzky V rámci těchto schůzek budou rodiče 5. - 8. třídy seznámeni lektorkou Mgr. M. Vařekovou s digitální podporou nové řady učebnic anglického jazyka (Oxford University Press), podle kterých se naši žáci v těchto ročnících učí. Věříme, že využijete této možnosti a přijdete se podívat, jak tohoto mohou využívat vaše děti při domácí přípravě.

V úterý 5. září jsme zhlédli Sokolnickou show skupiny Vancoš. Celá akce byla poučně i vtipně komentována oběma sokolníky. Seznámili jsme se nejen s druhy dravců i sov, které u nás i v okolí žijí, ale i aktivně do programu zapojili. Někteří jen tím, že si dravce či sovy pohladili, jiní je přilákali na ruku nebo pouštěli z beden. Celá akce se všem velmi líbila.
Foto zde:

ft">V pondělí 4. září jsme zahájili nový školní rok. Přivítali jsme i 19 nových prvňáčků, s kterými přišli rodiče nebo jejich blízcí, kteří se účastnili slavnostního prvního školního dne svých dětí. Na slavnostním shromáždění ve vestibulu po krátkém projevu ředitelky školy i starosty obce prvňáčky čekalo slavnostní šerpování.
Všem žákům i rodičům přejeme pohodový a úspěšný školní rok. Foto zde:

Školní rok 2017/2018 bude slavnostně zahájen v pondělí 4. září v 7,30 hod. Žáci ve škole budou do 9 hodin. Měli by si přinést přezůvky a psací potřeby.
Pravidelný provoz školní družiny bude od úterý 5. září 2017 (ranní družina od 6,30 hod, odpolední od 11,10 do 15,30).
V úterý 5. září budou žáci 1. - 5.třídy ve škole do 11,10 hod, žáci 6. - 9. třídy do 12,05 hod. Čeká nás i vystoupení a ukázky letů dravců (vstupné 20 Kč, zbytek dotuje škola).
Od středy 6. září bude výuka probíhat podle běžného rozvrhu. Rozvrh zde:

Školní stravování bude od úterý 5. září. Přihlásit děti můžete v jídelně v Restauraci Sněženka.

Ve středu 13. září se od 15,30 hod konají informativní třídní schůzky.

Sešity a pomůcky pro školní rok 2017/2018

1. stupeň - sešity a pomůcky pro školní rok 2017/2018
6. třída - sešity a pomůcky pro školní rok 2017/2018
7. třída - sešity a pomůcky pro školní rok 2017/2018
8. třída - sešity a pomůcky pro školní rok 2017/2018
9. třída - sešity a pomůcky pro školní rok 2017/2018

Slavnostní zakončení školního roku foto zde: .

Školní rok 2017/2018 bude slavnostně zahájen v pondělí 4. září v 7,30 hod. Žáci ve škole budou do 9 hodin. Měli by si přinést přezůvky a psací potřeby. Pravidelný provoz školní družiny (i ranní provoz od 6,30 hod) bude od úterý 5. září 2017 (odpolední provoz do 15,30).

Slavnostní zakončení školního roku - foto zde: