Rozvoj a podpora škol pro využití mobilní ICT ve výce

Rozvoj a podpora škol pro využití mobilní ICT ve výuce
Výzva č. 51 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (oblast podpory dalšího vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení) nabízela školám možnost stát se finančním partnerem žadatele projektu a získat pro učitele mobilní dotyková zařízení. Naše škola se do projektu zapojila. Stala se partnerem EDUCA CENTUM s.r.o., Krnov, které je příjemcem dotace a koordinátorem. V říjnu 2014 tedy začala realizace projektu, jehož hlavním cílem je podpořit profesní rozvoj pedagogických pracovníků zapojených škol v oblasti využívání ICT ve výuce a integrace ICT do školního prostředí. Z projektových prostředků budou kromě jiného pořízeny i potřebné tablety pro pedagogy.