Vážení rodiče, v současné nelehké situaci, ve které jsme se všichni ocitli, uvolnilo několik nakladatelství zdarma multimediální podklady k výuce. Touto cestou vám sdělujeme odkazy. Třeba některé z nich využijete...
V souvislosti s opatřením vlády o uzavření všech škol se nakladatelství FRAUS rozhodlo poskytnout všem žákům, učitelům i školám do odvolání všechny elektronické tituly a služby zdarma - odkaz na vzdělávací portál ŠKOLA s nadhledem
Nakladatelství Nová škola - DUHA s.r.o. zasílá informaci o domácím využívání interaktivních učebnic. Vzhledem k nastalé situaci Vám dává možnost poskytnout žákům interaktivní učebnice pro domácí použití. Certifikáty jsou nyní nově volně k dispozici i na webových stránkách: odkaz:
Nakladatelství NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., spustilo dne 16. 3. 2020 online výuku pro žáky 1. ročníku přes YouTube s pedagogem Mgr. Milošem Novotným. Živá vysílání můžete sledovat on-line každý den od 9:00 na YouTube kanálu Online výuka. Není nutné přenos sledovat živě, videa budou k dispozici k opakovanému přehrávání.
Nakladatelství NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.,Bezplatně poskytuje více než 5 000 výukových videí pro matematiku v 1. až 5. ročníku na www.matyskova-matematika.cz. Volně přístupná videa obsahují výklad ke každému cvičení každé stránky učebnic a lze je využít i v případě, kdy žáci používají jiné učebnice – probírané učivo je obdobné. Žáci tak mají možnost učit se matematiku z domova s učitelským výkladem.
Nakladatelství NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., žákům, rodičům i učitelům nabízí také bezplatný přístup k multimediálním interaktivním učebnicím pro 1. a 2. stupeň základních škol pro předměty matematika, český jazyk, prvouka, vlastivěda, přírodověda, dějepis, zeměpis, přírodopis, chemie, výchova k občanství i anglický jazyk. MIUč+ zahrnují – kromě obsahu totožného s tištěnou učebnicí – více než 10 000 interaktivních cvičení a množství doplňkového materiálu, jako jsou videa, zajímavosti atd.