Mateřská škola

Mateřská škola

Mateřská škola
742 56 Sedlnice 409
telefon: 556 745 765
mobil: 731 177 709

Odloučené pracoviště - Mateřská škola
742 56 Sedlnice 109
mobil: 731 931 110

Provozní doba: 6,00 - 16,00 hodin
Kapacita MŠ: 60 dětí

Srdíčkový strom

Milí rodiče, milé děti, vyhlašujeme další výzvu. Chtěli bychom dětem přiblížit den věnovaný všem maminkám. Svátek matek se sice slaví až druhou květnovou neděli, ale děti mohou už teď vymyslet a vyrobit ozdobu na "Srdíčkový strom" před naší školku. Naše maminky jsou nenahraditelné a tato výzva je proto, aby jsme je všichni alespoň trošičku potěšili. Budeme rádi, když se přidáte a nějakým milým výrobkem tuto školkovou výzvu podpoříte.
.

Informace k testování dětí

Povinné je testování všech docházejících dětí 2x týdně v mateřské škole (předpokládáme pondělí a čtvrtek při pravidelné docházce).
Organizace:
Rodič po vstupu do budovy mateřské školy použije dezinfekci a musí mít nasazený respirátor. Odběr vzorku bude probíhat v jídelně mateřské školy. Rodič s dítětem jde ihned po příchodu do jídelny a usadí se ke stolu. Rodič obdrží všechny části testu, které si sám rozbalí a sám odebere dítěti vzorek, na který zaměstnanec školy nakape vyvolávající roztok a rodič si 15 minut s dítětem vyčká na výsledek testu. Po dobu 15 minut, kdy se čeká na výsledek testu, mohou rodiče s dětmi být v jídelně a počkat na výsledek testu. V případě pozitivního antigenního testu nemůžeme umožnit přítomnost v MŠ.
I když se budeme snažit zajistit hladký průběh, prosíme rodiče, aby počítali s dostatečnou časovou rezervou.
Zároveň prosíme rodiče, aby dodržovali stále platná bezpečnostní opatření - respirátory, rozestupy, dezinfekce. A do MŠ vodili děti pouze zdravé. Při jakýchkoliv projevech nemoci musíme rodiče ihned kontaktovat, aby si dítě neprodleně odvedl z MŠ.
Výjimka z testování:
Prodělaný laboratorně potvrzený covid, uplynulá doba izolace, dítě nejeví příznaky a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 90 dní.
Děkujeme za pochopení a spolupráci. .

Zajištění péče o děti rodičů vybraných profesí IZS - mimořádným opatřením je umožněna přítomnost těchto dětí v mateřských školách a žáků na prvních stupních škol, ve které jsou zapsány. Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele. V případě potřeby kontaktujte vedení školy.

Instruktážní video k testování

Vážení rodiče, na tomto odkazu můžete zhlédnout instruktážní video k typu testů, který bude do školy dodaný. Bližší informace vám postupně budeme sdělovat. Děkujeme za spolupráci i pochopení.

Informace rodičům k nástupu předškolních dětí do mateřské školy od 12. dubna

Ministerstvo školství zveřejnilo 1. fázi otevření škol. Mateřské školy se od 12.4.2021 otevřou jen pro děti, které plní povinné předškolní vzdělávání. Vzdělávání se bude realizovat ve skupinách max. po 15 dětech. Děti budou docházet na hlavní budovu a budou rozděleny ve třídách (Berušky v horní třídě, Sluníčka ve spodní třídě). Zaměstnanci budou mít respirátor a děti mohou být bez roušky. Co se týká testování - až budeme mít bližší informace, tak se vše dozvíte.

Vajíčkovník

Milí rodiče, milé děti, před naší školkou vyrostl strom - “VAJÍČKOVNÍK”, který čeká na vaše dozdobení :-) Proto tvořte a jakoukoliv velikonoční ozdobu přidejte na strom, ať alespoň touto formou máme společné svátky jara.
Těšíme se na Vaše výrobky a přejeme Vám za celý kolektiv mateřské školy veselé a klidné prožití velikonočních svátků :-)

Motýlí plot

Milé děti, budeme rády, když nám pomůžete zkrášlit plot naší školky Vaším výrobkem. Do naší výzvy se zapojíte tím, že vyrobíte motýla dle vlastní fantazie a možností. Motýl může být z libovolného materiálu (v případě výrobku vám jej zalaminujeme). Motýly můžete nosit do školky od pondělí 22.3.2021 v dopoledních hodinách nebo vhodit do schránky kdykoliv. Každému je doma asi smutno, proto si udělejme radost společnou prací na našem školkovém plotě. Těšíme se na vaše motýlky:-)

Zvýšení cen stravného od 1.4.2021

Vážení rodiče, vzhledem k nárůstu cen potravin a ostatních provozních nákladů jsme nuceni k navýšení cen stravného ve školní jídelně mateřské školy. K navýšení jsme přistoupili v zájmu zachování kvality a pestrosti obědů a zároveň i z důvodu splnění výživových norem pro děti. Ke zvýšení stravného dochází od 1.4.2021. Děti ve věku 3 - 6 let budou hradit 40 Kč/den (dosud 37 Kč/den), děti nad 6 let 44 Kč/den (dosud 40 Kč/den). K poslednímu navýšení cen došlo v roce 2016. Děkujeme za pochopení. Kalkulační list k nahlédnutí zde:

Vážení rodiče, vzhledem k aktuálním protiepideckým opatřením vám nabízíme on-line "Den otevřených dveří" . Pokud se chcete podívat, jak to u nás vypadá, podívejte se na videa: MŠ č. p. 409 - zde, MŠ č.p. 109 (na obecním úřadě) - zde.

Logopedické poradny

Vážení rodiče, pokud byste potřebovali, předáváme vám kontakty na logopedy a logopedické poradny : Nový Jičín - Mgr. Jana Roubínková Adamusová, 607 858 138, Mgr. Gabriela Zamišková, 556 773 697, Mgr. Jitka Soušková Doleželová, 556 706 760, Mgr. Emilie Poláková, 731 614 367.
Kopřivnice- logopedické poradny: Mgr. Věra Ivánková, 556 870 180, Mgr. Patra Sztuchlíková, 733 526 227
Příbor - logopedické poradny: Mgr. Věra Ivánková, 556 870 180. Mgr. Kateřina Kunzová - 602 172 731.

Distanční vzdělávání předškoláků

Vážení rodiče, dle školního vzdělávacího programu se snažíme zprostředkovávat vzdělávací nabídku předškolám i nyní, v době uzavření mateřských škol. Abyste získali i Vy představu o tom, co je s dětmi dobré procvičovat a jaká jsou obecná kritéria školní zralosti v různých oblastech, poskytujeme užitečné materiály, podle kterých můžete s dětmi strávit zábavný čas a zároveň procvičovat jejich dovednosti. V tomto týdnu si můžete po předchozí domluvě vyzvednout materiály jak na hlavní budově MŠ, tak na odloučeném pracovišti. Přejeme klidné dny a moc zdraví vám všem

Školkovné a stravné v době uzavření mateřské školy

Vážení rodiče, v důsledku uzavření mateřské školy se termín výběru plateb za "školkovné" a stravné za měsíc březen ruší. Stanovená částka za "školkovné" bude krácena o počet uzavřených dní MŠ (nyní netušíme, o kolik dnů se bude jednat). Stravné za měsíc únor vám bude vráceno na účet, případně dle domluvy hotově.

Uzavření mateřských škol od 1. března 2021

27. 2. 2021 - Vážení rodiče, dle rozhodnutí vlády ČR ze dne 26.02.2021 dochází od pondělí 1.3.2021 k uzavření i mateřských škol. O dalších podrobnostech Vás budeme aktuálně informovat. Informace o ošetřovném najdete např. zde: Podle nových pravidel škola nevyplňuje žádné potvrzení.

Maškarní karneval

Ve středu jsme si v naší školce udělali Pohádkový karneval, který je nejen velkou událostí, ale také zábavou se spoustou zážitků. Karnevalu se měly zúčastnit obě třídy, ale bohužel nám to zkomplikovala karanténa u Námořníků, a tak tato třída si maškarní rej užije, jakmile to bude možné.
Děti se s radostí a elánem předvedly v krásných kostýmech. Zábavené soutěže pro děti připravily nejen paní učitelky, ale i paní školnice, vedoucí jídelny i kuchařka. Každý účastník z oddělení Berušek dostal nějakou cenu v tombole. Na těchto odměnách se podíleli hlavně rodiče. Do masek se převlekly i paní učitelky - tentokráte za Křemílka a Vochomůrku . Bylo to zábavné a veselé odpoledne :-)
.

Karanténa Námořníků - 23.2.2021


Vážení rodiče, vzhledem ke skutečnosti, že byla pozitivně testovaná jedna z učitelek mateřské školy, děti z oddělení Námořníků, které s ní přišly do osobního kontaktu, nastupují z rozhodnutí KHS v Novém Jičíně do karantény. Rodiče budou KHS osloveni, měli by kontaktovat pediatra kvůli testu na covid. Pokud se děti prokážou negativním testem, karanténu budou mít do pondělí 1. března (do MŠ mohou nastoupit v úterý 2. března 2021).
Ostatní oddělení fungují normálně. Sledujte prosím zdravotních stav dětí a při podezření na projevy nákazy kontaktujte dětského lékaře.
Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Berušky ví, jak reaguje soda s octem


Na Beruškách jsme zaměření na rozvíjení vědomostí z různých oblastí rozvoje dítěte. Povídáme si o různých věcech, děláme pokusy - momentálně s vodou. Jednoho dne přišel Adámek do školky a připravil si pro nás pokus s jedlou sodou a octem. Bylo to velmi milé překvapení pro děti a taky pro nás učitelky. Vše do detailu promyšlené a připravený výtečný slovní popis pokusu!!! Děkujeme Adámkovi i rodičům za spolupráci :-)
.

Berušky na sněhu


Letošní zima nám umožnila si pořádně užít sněhu! Bobovali jsme, soutěžili a trávili čas na sněhu! Byla to paráda!
.

Námořnická výprava do polárních oblastí


Jelikož nám za okny v únoru krásně chumelilo a stupně na teploměru klesaly hluboko pod bod mrazu, vypravili jsme se s nejmenšími děťátky tematicky na mrazivý sever. Povídali jsme si, jaká zvířata v této oblasti žijí, kdo jsou to Eskymáci, přiblížili jsme si zdejší počasí, zvyky a podobně. Co bylo možné, jsme si vyzkoušeli na vlastní kůži - stavbu iglú z kostek cukru, psí spřežení na bobech, skoky ledních medvědů za potravou přes ledové kry či eskymácké lovení ryb. Vzhledem k dětskému nadšení do práce (hry) jsme usoudily, že toto téma sklidilo úspěch. :-)
Nyní už budeme s radostí vyhlížet jaro!! :-)
.

Olympijské hrátky u Berušek a Námořníků


Na konci ledna jsme uspořádali s dětmi mini olympiádu. Děti si zkusily jízdu na lopatě, na bobech, lední hokej a rovněž lyžařskou disciplínu netradičním způsobem. Na závěrečném ceremoniálu dostali všichni sportovci diplom a sladkou medaili. :-) V rámci sportovního týdne jsme si vyzkoušeli také pokusy s vodou a ledem. Děti si vyrobily barevné ledové ruce. :-) Jelikož nám počasí přálo, užili jsme si zimní sněhové radovánky i venku.
.

19. 1. 2021 - Milé děti, vážení rodiče, přichystali jsme si pro vás různé aktivity, protože teď bohužel někteří z vás musí trávit čas doma. Pokud budete mít čas a náladu, můžete je splnit (nic nám nemusíte nosit na kontrolu do MŠ ). Pokud nemá někdo možnost tisku, můžete se zastavit za námi ve školce a my vám úkoly předáme (jen nám prosím dejte vědět předem). Kdyby měl někdo zájem o více aktivit, určitě se ozvěte :-) Nápady ke stažení zde:

Karanténa dětí z Berušek - 18.1.2021


Vážení rodiče, vzhledem ke skutečnosti, že byla pozitivně testovaná jedna z učitelek mateřské školy, děti z oddělení Berušek, které s ní přišly do osobního kontaktu, nastupují z rozhodnutí KHS v Novém Jičíně do karantény. Rodiče by měli kontaktovat pediatra kvůli testu na covid. Pokud se děti prokážou negativním testem provedeným nejméně 5 dnů po setkání s touto osobou, karanténu budou mít do pátku 22. ledna (do MŠ mohou nastoupit až v pondělí 25. ledna 2021). Pokud test neabsolvují, karanténa jim bude končit 26. ledna 2021 (do MŠ mohou nastoupit 27. ledna 2021).
Ostatní oddělení fungují normálně. Sledujte prosím zdravotních stav dětí a při podezření na projevy nákazy kontaktujte dětského lékaře.
Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Karanténa dětí z Berušek - 13.1.2021
Vážení rodiče, vzhledem k tomu, že byly dvě děti ze třídy Berušek pozitivně testovány, podle nařízení KHS v Novém Jičíně všechny děti, které byly s nimi v kontaktu, nastupují do karantény. Rodiče by měli kontaktovat pediatra kvůli testu na covid. Pokud budou mít děti negativní test na covid, mohou do mateřské školy nastoupit v pondělí 18. ledna. (pokud testy neabsolvují, končí jim karanténa 21. ledna).
Celá budova MŠ byla dezinfikována a byla proveda ionizace prostor. Ostatní oddělení fungují normálně.
Sledujte prosím zdravotních stav dětí a při podezření na projevy nákazy kontaktujte dětského lékaře.
Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Vánoční nadílka u Námořníků (16.12.2020)

.

Vánoční nadílka u Berušek (18.12.2020)

V pátek k nám přišel Ježíšek. Letos donesl dětem spoustu malých dárečků i velkých darů. Děti měly největší radost například z policejních motokár, puzzlí, plastelíny a spousty dalších her a pomůcek. Mooooc děkujeme Ježísku!!
.

Vánoční nadílka u Motýlků (16.12.2020)

Dnešní vánoční nadílka ve třídě u Motýlků :-) Ježíšek naděloval už dnes, aby si děti mohly pohrát s novými hračkami.
.

Motýlci se chystají na Vánoce

Motýlci minulý týden zdobili stromeček, pekli perníčky a linecké cukroví, zdobili perníčky a lepili cukroví a samozřejmě i ochutnávali...
.

Námořníci se chystají na Vánoce

Mikuláš u Námořníků

Mikuláš u Berušek

I letos u nás, u Berušek, byla vzácna návštěva! Děti přivítaly Mikuláše, čerta a anděla sborovým vystoupením. Potom si s nimi zatančili, předvedli, co už umí a přiznali, kdo byl hodný a kdo trošinku zlobil. Zato je Mikuláš odměnil balíčkem dobrot a na zahradě jim čertík připravil soutěže - hod bramborem do kotle a kresbu uhlím na papír. Vše jsme si krásně užili a už se těšíme na další rok!

Mikulášská nadílka ve třídě Motýlků

.

Námořnící se starají o zvířátka

.

Zdobíme stromeček

Berušky jsou připravené..už jsme si nazdobili i stromeček na zahradě a těšíme se na Ježíška....)
.

Halloween

Máme rádi zdobení dýní a rozsvěcování naší školky. Letos to bylo trochu jiné, ale i tak jsme si to moc užili!!!
.

Třída Motýlků

Třída Motýlků - Vyrobili jsme si dalekohledy. Ny vycházkách sledujeme okolí, zvířátka a barevnou přírodu...
.

Předškoláci jezdí na bazén

.

Školní rok 2020/2021

.
Vážení rodiče, od 10. 9. 2020 je Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví v celé ČR povinnost nosit roušky ve společných prostorách škol a školských zařízení a vysokých škol – kromě pedagogů, dětí a žáků v mateřských školách Děti tedy v mateřské škole roušky mít nemusí. Pokud budete do budovy vstupovat vy, je to možné pouze s nasazenou rouškou.
.

Informační schůzky pro rodiče

Vážení rodiče,
zveme Vás na informační schůzky v mateřské škole, které se budou konat:
- ve čtvrtek 20. srpna 2020 ve třídě MŠ na Obecním úřadě v 15:30 hodin
- ve středu 26. srpna 2020 v hlavní budově MŠ (č.p. 409) v 16 hodin
Schůzky jsou určené pro rodiče nově přijatých dětí a také pro rodiče dětí stávajících.
.
.

Školní rok 2019/2020

.
Vyjádření lékaře k docházce dítěte do MŠ - formulář si můžete stáhnout zde:
.

Loučení s předškoláky a Hopsalínem (24.6.2020) - více foto zde:

.

Informace rodičům

Základní částka úplaty pro školní rok 2018/2019 činí 400,- Kč měsíčně. Směrnice ke stanovení úplaty zde:

Informace o alergenech v potravinách najdete zde:

Informace k bezhotovostní platbě najdete zde:

Informace o LOGOPEDII

Informace o LOGOPEDII - na okrese Nový Jičín je v SPC ustanoven logoped - Mgr. Kateřina Kuncová (tel: 556 771 142).
Možnosti logopedické péče v okrese Nový Jičín

Mateřská škola se představuje

  • krásné nově zrekonstruované prostředí, velká zahrada
  • všeobecné zaměření
  • školní vzdělávací program s názvem "Sluníčko a naše školka"
  • nadstandartní aktivity: angličtina, hra na flétničky
  • v roce 1992 se uskutečnil první ročník soutěže ve zpěvu pro místní děti i děti z okolních mateřských škol s názvem "Sedlnická sněženka"
  • v roce 2005 byla založena kapela "Sluníčko", ve které děti zpívají, hrají na Orffovy nástroje, tancují
  • prioritní zaměření na spolupráci s rodiči, základní školou, obcí ( společné výlety, akce, vystoupení, výlety po okolí...)
  • kuchyně - racionální výživa, bio - potraviny