Informace ze školní jídelny

Informace z jídelny ze Sněženky - přihlášky na školní rok 2019/2020 obdržíte u paní Olejákové ve Sěžence
Přihlášky odevzdávejte ve školní jídelně v restauraci Sněženka. Stravování začne od úterý 3. září 2019.

Telefon do jídelny (do Sněženky) - 777 600 614

Čím se řídí školní stravování (legislativa)

Školní stravování se řídí školským zákonem a zejména prováděcí vyhláškou MŠMT ČR č. 107/2005 Sb., v platném znění, o školním stravování. Z této vyhlášky vyplývá, že školní stravování se vztahuje na děti, žáky a studenty a další osoby v rámci hmotného zabezpečení (§ 122 školského zákona), plného přímého zaopatření nebo v rámci preventivní péče (zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů). Školní stravování se nadále řídí výživovými normami uvedenými v příloze č.1 této vyhlášky a finančními limity, stanovenými v příloze č. 2.

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování (včetně spotřebního koše)
Vyhláška č. 107/2008 Sb., kterou se mění vyhláška č. 107/2005, o školním stravování

Kalkulace nákladů jedné porce jídla (oběda) pro žáky

Spotřebitel žáci 7 - 10 let žáci 11 - 14 let žáci 15 let a výše poznámky k plátci
Finanční náklady (náklady na potraviny) 28,00 Kč 29,00 Kč 29,00 Kč spotřebitel
Mzdové a osobní náklady 30,00 Kč 30,00 Kč 30,00 Kč obec Sedlnice
Náklady celkem 58,00 Kč 59,00 Kč 59,00 Kč .

Pozn: hodnota oběda pro zaměstnance školy je 74,00 Kč.