Zásady zpracování a ochrany osobních údajů:

.
.

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Pověřenec: Bc. Radek Kubíček, MBA, Dis.
e-mailová adresa: kubicek.dpo@2kconsulting.cz
telefonní číslo: +420 585 155 100