Základní škola zpracovala v rámci šablony III/2 - Zkvalitnění výuky prostřednictvím digitálních technologií - digitální učební materiály pro tyto předměty:

SADA I

DUM - DĚJEPIS I. (autor: Mgr. Libuše Holubová)

ukázky (ve formátu pdf):
Slované v 6. a 7. století (náhled prezentace zde):
Revoluce v Evropě (náhled prezentace zde):
Husité (náhled prezentace zde):

DUM - ČESKÝ JAZYK I. - pro 2. stupeň. (autor: PaedDr. Blanka Šťastná)

ukázky (ve formátu pdf):
Klasicismus (náhled prezentace zde):
Romantismus (náhled prezentace zde):
Jan Amos Komenský (náhled prezentace zde):

DUM - ZEMĚPIS (autor: Mgr. Monika Slavíčková)

ukázky (ve formátu pdf):
Karibské země (náhled prezentace zde):
Vodní toky,jezera, rybníky a přehrady (náhled prezentace zde):
Biosféra (náhled prezentace zde):

SADA II

DUM - ČESKÝ JAZYK II. - pro 2. stupeň. (autor: PaedDr. Blanka Šťastná)

ukázky (ve formátu pdf):
Přívlastek shodný a neshodný (náhled prezentace zde):
Základní větné členy (náhled prezentace zde):
Stavba souvětí (náhled prezentace zde):


DUM - ANGLICKÝ JAZYK. - pro 2. stupeň. (autor: Mgr. Jaoslava Rusková)

ukázky (ve formátu pdf):
New York (náhled prezentace zde):
Australi (náhled prezentace zde):
London (náhled prezentace zde):

DUM - DĚJEPIS II. (autor: Mgr. Libuše Holubová)

ukázky (ve formátu pdf):
Objevné plavby (náhled prezentace zde):
ČSSR 1968 (náhled prezentace zde):
Vznik české republiky (náhled prezentace zde):

SADA III

DUM - ČESKÝ JAZYK III. - pro 2. stupeň. (autor: Mgr. Jaroslava Rusková)

ukázky (ve formátu pdf):
Shoda podmětu s přísudkem (náhled prezentace zde):
Synonyma (náhled prezentace zde):
Obohacování slovní zásoby (náhled prezentace zde):

DUM - MATEMATIKA - pro 2. stupeň. (autor: Mgr. Libuše Holubová, Mgr. Marcela Poláčková)

ukázky (ve formátu pdf):
Válec (náhled prezentace zde):
Jehlan (náhled prezentace zde):
Procenta (náhled prezentace zde):
Věta sus (náhled prezentace zde):

DUM - VLASTIVĚDA (autor: Mgr. Pavla Říhová)

ukázky (ve formátu pdf):
Územní rozdělení ČR (náhled prezentace zde):
Přemyslovská knížata (náhled prezentace zde):
Lucemburkové (náhled prezentace zde):

SADA IV

DUM - ČESKÝ JAZYK - pro 1. stupeň (autor: Mgr. Zuzana Míčková, Mgr. Pavla Říhová, Mgr. Ivona SKopalová)

ukázky (ve formátu pdf):
Párové sosuhlásky - procvičování (náhled prezentace zde):
Pravopis i/y po S (náhled prezentace zde):
Vyjmenovaná slova po M, P (náhled prezentace zde):

DUM - MATEMATIKA - pro 1. stupeň (autor: Mgr. Zuzana Míčková, Mgr. Pavla Říhová, Mgr. Ivona SKopalová)

ukázky (ve formátu pdf):
Sčítání a odčítání - 1, 2, 3 (náhled prezentace zde):
Geometrické útvary (náhled prezentace zde):
Obvod a obsah čtverce (náhled prezentace zde):

DUM - PRVOUKA (autor: Mgr. Pavla Říhová, Mgr. Ivona SKopalová)

ukázky (ve formátu pdf):
Rodina, obec, vlast(náhled prezentace zde):
Člověk a jeho orgány (náhled prezentace zde):
Jaro (náhled prezentace zde):
Skupenství látek (náhled prezentace zde):

SADA V

DUM - FYZIKA (autor: Mgr. Aleš Skopal)

ukázky (ve formátu pdf):
Skládání sil (náhled prezentace zde):
Kapaliny (náhled prezentace zde):
Čas (náhled prezentace zde):

DUM - VÝCHOVA KE ZDRAVÍ (autor: Mgr. Aleš Skopal)

ukázky (ve formátu pdf):
Typy osobnosti (náhled prezentace zde):
Antikoncepce II. (náhled prezentace zde):
Rizikové chování (náhled prezentace zde):

DUM - ANGLICKÝ JAZYK - pro 1. stupeň (autor: Mgr. Marcela Poláčková, Mgr. Pavla Říhová)

ukázky (ve formátu pdf):
Numbers 7 - 12 (náhled prezentace zde):
Clothes (náhled prezentace zde):
Určování hodin (náhled prezentace zde):

SADA VI

DUM - CHEMIE (autor: Mgr. Marcela Poláčková)

ukázky (ve formátu pdf):
Filtrace (náhled prezentace zde):
Opakování - směsi (náhled prezentace zde):
Ropa. zemní plyn (náhled prezentace zde):
Molekuly, ionty (náhled prezentace zde):

DUM - PŘÍRODOPIS (autor: Mgr. Monika Slavíčková)

ukázky (ve formátu pdf):
Houby s plodnicemi (náhled prezentace zde):
Ptáci otevřené krajiny (náhled prezentace zde):
List (náhled prezentace zde):
Nahosemenné rostliny (náhled prezentace zde):

Na požádání budou materiály poskytnuty ostatním pedagogům v republice. Kontaktní osoba: PaedDr. Blanka Šťastná, ředitelka školy. e-mail: skola@zs-sedlnice.cz