Zápis do školní družiny ve školním roce 2020/2021

Vážení rodiče žáků současné 1. - 4. třídy. Zápis do školní družiny ve školním roce 2020/2021 proběhne od 2. do 8. června 2020. Řádně vyplněnou a zákonným zástupcem podepsanou závaznou přihlášku, prosím, odevzdejte následovně:
1.Pošlete naskenovanou e-mailem na adresu skola@zs-sedlnice.cz
2.Vhoďte do poštovní schránky školy, která je umístěna u bočního vchodu do školy
3.Pošlete poštou na adresu školy.
4.Pošlete po svém dítěti, které momentálně dochází do školy do školních skupin
Formulář si můžete stáhnout zde:
.

Úprava úplaty za zájmové vzdělávání za měsíc březen a duben 2020

Vážení rodiče, zákonní zástupci, s ohledem na současnou mimořádnou epidemiologickou situaci a přerušením provozu školy dochází k úpravě výše úplaty za zájmové vzděláváníí (dále jen "úplata") na měsíce březen a duben 2020. Podle § 123 odst. 4) zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a §6 odst. 5) vyhlášky č. 14/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, je úprava provedena takto:
- za měsíc březen je úplata snížena na částku 30 Kč,
- za měsíc duben je úplata zcela prominuta.
Přeplatky za měsíc březen a duben budou vyúčtovány nejpozději k 30.6.2020.

Nápady pro volný čas

Nevíte, co ve volném čase? Paní vychovatelka pro všechny zájemce připravila hru s názvem Robinsonův ostrov. Po dobu několik dnů můžete plnit 20 úkolů - důkazů zdatnosti. (Možná vám tato hra připomene plnění "bobříků". ) Budete-li trpěliví, poznáte, že den ode dne jste pružnější, obratnější, naučíte se mnoho nových prospěšných věcí, a na jejím konci se dočkáte odměny, v podobě radosti z pohybu. Pravidla hry najdete zde:

Nápady na jarní tvoření najdete ZDE: